The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32266
Title: Кредитування в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords: Пільгове кредитування, кредитні кооперативи, ощадні каси
Date of publication: 2022-10-24 15:04:50
Last changes: 2022-10-24 15:04:50
Year of publication: 2022
Summary: Методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти і формування практичних навичок в процесі виконання ними самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кредитування в АПК».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32266.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32266.pdf Size : 1193956 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska