The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32300
Title: Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів мобільної доїльної установки
Authors: Андрух Роман Олександрович
Keywords: процес доїння, мобільний агрегат, молочна залоза, групи тварин.
Date of publication: 2022-11-28 11:25:08
Last changes: 2022-11-28 11:25:08
Year of publication: 2022
Summary: Андрух Роман Олександрович «Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів мобільної доїльної установки» рукопис, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця 2022 р.
В магістерській роботі проведено аналіз технологій машинного доїння корів та відомих конструкцій доїльного обладнання, який дозволив встановити, що для доїння нечисленних груп тварин в умовах фермерських господарств доцільно використовувати мобільні доїльні агрегати з вертикально встановленим пневмоциліндром зняття доїльного апарату з вимені по завершенню процесу доїння, керованим датчиком потоку молока.
Розроблено математичні моделі робочого процесу мобільного агрегату для доїння корів, що встановлюють залежність його стійкості від перекидання під впливом моменту, що створюється доїльним апаратом при його знятті з молочної залози тварини, напрямки дії перекидаючого моменту, конструктивних параметрів агрегату, а також положення опор шасі мобільного агрегату.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32300.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32300.pdf Size : 2745681 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska