The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32522
Title: Типи і конструкції віброзбуджувачів сучасного машинобудування
Authors: Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А.
Keywords: поверхнева пластична деформація, вбраційне обладнання, гідроімпульс, віброзбуджувач.
Date of publication: 2022-12-27 20:20:42
Last changes: 2022-12-27 20:20:42
Year of publication: 2022
Summary: В даній статті проаналізовано типи та конструкції відомого вібраційного обладнання та віброзбуджувачів, що
застосовуються у машинобудуванні. Розглянута структурна схема виробництва вібраційного обладнання. Визначенні основні перевагами та недоліки вібраційного обладнання та віброзбуджувачів. Одним із способів підвищення втомної міцності і зносостійкості деталей є наклеп поверхневого шару робочих поверхонь деталей в цілому та в зонах
концентрації напружень. Пластичне деформування проходить при збільшуванні навантаження, що вище сили пружності матеріалу, так як метал зміцнюється в процесі деформування. Основна маса промислових сплавів мають полікристалічну структуру. При деформуванні полікристалів відсутня стадія ковзання, деформація зерен починається відразу по декількох системах ковзання і супроводжується згинами і поворотами площин ковзання. Загальна деформація мала та становить 1%, зерна деформуються неоднорідно в силу їх різної орієнтації по відношенню до прикладених навантажень. Із зміною деформації відмінність між зернами матеріалу зменшуються і змінюється мікроструктура: зерна металу поступово витягуються в напрямку пластичної течії, що призводить до зміни зерен кристалічної решітки металу при підвищенні щільності дефектів. Надійність деталей машин в першу чергу залежить
від їх міцності, зносостійкості, вібростійкості, теплостійкості тощо. Ці критерії надійності деталей машин забезпечуються різними способами і заходами під час їх виготовлення, такими як: підбір матеріалу та
різними способами підвищення міцності і зносостійкості – термічна обробка, обробка різними фізичними методами поверхні деталі та зон концентрації напружень тощо. Впровадження сучасних методів і засобів у розвиток
машинобудування забезпечують підвищення надійності деталей та виробів в цілому, а також зменшення
собівартості продукції. В даній статті проаналізовано типи та конструкції відомого вібраційного обладнання та віброзбуджувачів, що застосовуються у машинобудуванні. Розглянута структурна схема виробництва вібраційного обладнання. Визначенні основні перевагами та недоліки вібраційного обладнання та віброзбуджувачів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32522.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 4 (107). С. 26-35. DOI: 10.37128/2306-8744-2022-4-4
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32522.pdf Size : 1896280 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska