The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32529
Title: Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство
Authors: Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Телятник І.А.
Keywords: Інновації, відновлення, техніка, надійність
Date of publication: 2022-12-13 11:04:41
Last changes: 2022-12-13 11:04:41
Year of publication: 2022
Summary: Освітня компонента «Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки» спрямована на отримання студентами однієї з важливих і універсальних компетентностей – інтегральних, загальних, спеціальних (фахові) та програмні результати.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32529.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32529.pdf Size : 2748319 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska