The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32431
Title: Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня
Authors: Ткачук О.П., Вергеліс В.І.
Keywords: техноекологія, навчальна програма
Date of publication: 2022-12-13 09:25:53
Last changes: 2022-12-13 09:25:53
Year of publication: 2022
Summary: Викладено план вивчення навчальної дисципліни
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32431.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32431.pdf Size : 703448 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska