The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32576
Title: Синтетичний харчовий барвник тартразин (Е102): безпека застосування та вплив на організм людини
Authors: Морозова Л.П.
Keywords: харчова хімія, забарвлення, синтетичні харчові барвники, тартразин, метаболізм, токсичність.
Date of publication: 2023-02-28 22:11:16
Last changes: 2023-02-28 22:11:16
Year of publication: 2022
Summary: Одним із найважливіших і складних завдань виокремлюється забезпечення населення земної кулі продуктами харчування. Будучи одним з найважливіших чинників навколишнього середовища, харчування від моменту народження до кінця життя
людини впливає на його організм. Мета. Проаналізувати дані літературних джерел із результатами наукових досліджень щодо використання синтетичного харчового барвника тартразину (Е102) у харчовій промисловості. Інгредієнти харчових речовин, потрапляючи в організм людини з їжею й перетворюючись в процесі метаболізму в результаті складних
біохімічних реакцій на структурні елементи клітин, забезпечують людський організм пластичним матеріалом і енергією, створюють необхідну фізіологічну і розумову працездатність, визначають здоров`я, активність і тривалість життя людини, його здібність до відтворення. Тому стан харчування визнано одним з найважливіших чинників, що визначають здоров`я нації. Продукти харчування повинні не тільки задовольняти потреби людини в основних харчових речовинах і енергії, а й виконувати профілактичні та лікувальні функції. Серед речовин, що визначають зовнішній вигляд харчових продуктів, найважливіше місце належить харчовим барвникам. Згідно з Директивою Європейського парламенту і Ради ЄС 94/36 харчові барвники – це хімічні синтетичні речовини або природні сполуки, які надають чи посилюють колір харчового продукту або біологічних об`єктів; не вживаються зазвичай як харчовий продукт або складова частина їжі. Методи. Під час роботи використовували аналітичні Методи. Результати. Проаналізовано та узагальнено літературні дані щодо властивостей, добування та використання синтетичного харчового барвника тартразину (Е102) у технологіях виробництва продуктів харчування. Зроблено висновок про доцільність та безпечність застосування тартразину в харчовій промисловості. Сфера застосування результатів. Можливість додавання його у ряд харчових продуктів у безпечних кількостях, які не спричиняли б токсичної дії на живий організм, синтетичного харчового барвника тартразину (Е102).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32576.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Продовольчі ресурси. 2022. Т. 10, № 19. С. 99-106. DOI:https://doi.org/10.31073/foodresources2022-19-11
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32576.pdf Size : 2851173 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska