The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32319
Title: Фотосинтетична продуктивність посівів конюшини лучної безпокривних та підпокривних посівів залежно від норм їх висіву
Authors: Амонс С.Е.
Keywords: конюшина лучна, спосіб вирощування, продуктивність, урожайність, фотосинтез, площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал.
Date of publication: 2022-11-29 21:40:03
Last changes: 2022-11-29 21:40:03
Year of publication: 2022
Summary: В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу способу створення травостою та різних норм висіву покривної і підсівної культур на формування фотосинтетичної продуктивності посівів конюшини лучної в умовах правобережного Лісостепу України. Дослідженнями встановлено, що спосіб створення травостою та норми висіву
покривної і підсівної культур істотно впливали на рівень врожайності, формування показників асиміляційної поверхні, фотосинтетичний потенціал та використання фотосинтетично активної радіації (ФАР) травостоями конюшини лучної. В середньому за два укоси найбільшу сумарну площу листя мав травостій, сформований при підсіві
конюшини під просо з нормами висіву насіння відповідно 7,5 та 2,5млн/га – 156,1 тис.м2/га. Близьким він був в аналогічних по нормах висіву варіантах з ячменем і кукурудзою – 153,2 і 148,3 тис.м2/га. При безпокривному вирощуванні найбільшу площу асиміляційної поверхні забезпечили варіанти з максимальною (10,0 млн/га) нормою висіву – 142,7 тис.м2/га. При цьому слід прийняти до уваги, що безпокривний посів знаходився на другому, тоді як
підпокривні – на першому році використання травостою. В безпокривних посівах зі збільшенням норми висіву насіння площа листкової поверхні зростала. В усіх випадках підвищення норми висіву покривних культур знижувало площу листкової поверхні конюшини другого року життя.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32319.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. 2022. № 4 (27). С. 211-227. DOI: 10.37128/2707-5826-2022-4-15
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32319.pdf Size : 1244661 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska