The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31504
Title: Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ТОВ «Органік-Д» Тиврівського району
Authors: Олександр Паламарчук
Keywords: Елементи живлення, мікродобрива, зерно, макроелементи, кукурудза, урожайність, лінійні розміри, структура врожаю.
Date of publication: 2022-09-26 08:23:50
Last changes: 2022-09-26 08:23:50
Year of publication: 2022
Summary: Аналізуючи потенціал продуктивності кукурудзи, необхідно відмітити максимальний його рівень, який отримали фермери США, а саме: 27,7 т/га, а також на наших українських землях у Вінницькій та Київській областях: 16,6 та 19,3 т/га, відповідно. У виробничих умовах потенціал цієї культури використовується лише на 30-50%. Мета дослідження – дослідити вплив позакореневих підживлень на урожайні показники та комплекс господарсько-цінних ознак у гібридів зернової кукурудзи різних груп стиглості в умовах ТОВ «Органік-Д» смт. Сутиски Тиврівського району.
Для досягнення даної мети досліджень були поставлені наступні завдання:
1) встановити вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин гібридів кукурудзи;
2) дослідити вплив позакореневих підживлень на структуру врожаю досліджуваних гібридів кукурудзи;
3) вивчити вплив позакореневих підживлень на рівень урожайності гібридів кукурудзи;
4) розрахувати економічну ефективність застосування позакореневих підживлень у технологіях вирощування гібридів кукурудзи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31504.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31504.pdf Size : 1431101 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska