The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32577
Title: Розробка процесу штампування обкочуванням трубчастих заготовок з використанням індукційного нагрівання
Authors: Матвійчук В.А., Савків В.В., Богатюк М.О.
Keywords: штампування обкочуванням, індукційне нагрівання, гаряча деформація, трубні заготовки, електромагніт.
Date of publication: 2023-02-28 22:16:43
Last changes: 2023-02-28 22:16:43
Year of publication: 2022
Summary: Способи локального деформування металів тиском засновані на дії технологічного навантаження в умовах локалізованого пластичного осередку. Головна мета таких методів полягає в тому, що формозміна в кожен момент часу виконується тільки над частиною об’єму заготовки і при переміщенні осередку деформування охоплює увесь об`єм. Це добре вивчені і широко застосовувані у виробництві операції вільного кування, ротаційного кування, прокатування та ін. Порівняно новий метод обробки металів тиском (ОМТ) – штампування обкочуванням (ШО), характеризується рядом позитивних ефектів:
- зниження зусилля деформування порівняно з традиційними методами в 5-30 разів;
- можливість обробки металу в холодному стані з тим же технологічним зусиллям, що і при
гарячій обробці;
- устаткування відповідає високому рівню безпеки праці;
- зменшення розмірів, ваги і вартості обладнання;
- можливість реалізації різноманітних технологічних операцій.
Сучасне машинобудування, приладобудування та інші металообробні виробництва масово використовують і виготовляють деталі з великим співвідношенням розмірів перетину, виробництво яких існуючими методами обробки металів тиском або малоефективно, або неможливо. Найбільш технологічними є процеси ШО, в яких заготовка має трубчасту або кільцеву форму. Такі заготовки добре піддаються індукційному нагріванню, яке при забезпеченні високої частоти електромагнітного поля дозволяє їх швидко і ефективно нагрівати. При цьому нагрівати можна обмежені об’єми заготовки. Таким чином, застосування в процесах ШО індукційного нагрівання значною мірою розширює їх технологічні можливості, що і обумовлює актуальність обраної теми. До основних переваг індукційного нагрівання належать: передача електричної енергії не потребує контактних пристроїв, здійснюється безпосередньо в заготовку, що дозволяє підвищити швидкість нагрівання; завдяки можливості керування частотою струму максимальна потужність
виділяється у обмеженому за товщиною приповерхневому шарі виробу, що особливо ефективно при нагріванні трубних заготовок; індукційне нагрівання дозволяє підвищити продуктивність і покращити умови праці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32577.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 74-83. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-9
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32577.pdf Size : 2639101 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska