The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32383
Title: Удосконалення структури адміністративної служби установи
Authors: Шевчук Ю.Б.
Keywords: УСТАНОВА, НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНА СЛУЖБА, ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Date of publication: 2022-12-14 10:13:11
Last changes: 2022-12-14 10:13:11
Year of publication: 2022
Summary: Магістерська робота: 78 с., 4 рис., 6 табл., 70 літературних джерел.
Об’єктом дослідження є адміністративна служба та її особовий склад ГУНП у Вінницькій області.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти організації роботи адміністративної служби установи.
Метою дипломної роботи є розробка напрямів щодо вдосконалення управлінської практики ГУНП у Вінницькій області.
У процесі дослідження використовувалися наступні методи: абстрактно-логічний; монографічний і системного аналізу; порівняльний і графічний.
Інформаційною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених щодо функціонування адміністративної служби установи, чинні законодавчі та нормативно-правові акти України, а також статистична звітність установи, первинна документація, установчі документи, посадові інструкції, інтернет-ресурси.
Практичне значення одержаних результатів. Дипломна робота містить обґрунтовані висновки та рекомендації, що спрямовані на удосконалення структури адміністративної служби ГУНП у Вінницькій області.
Результати наукового дослідження апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права» 30 вересня 2022 р. (м. Полтава). Тема доповіді: Поняття та законодавче забезпечення адміністративної діяльності Національної поліції.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32383.pdf
Publication type: FFFF
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32383.pdf Size : 1235554 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska