The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32447
Title: Обгрунтування конструктивних параметрів двоступінчатого подрібнювача зерна
Authors: Юхимець Володимир Андрійович
Keywords: зерно, продукт помелу, зернова суміш, випробування, молоткова дробарка, принципова схема, двоступінчатий подрібнювач.
Date of publication: 2022-12-20 10:35:24
Last changes: 2022-12-20 10:35:24
Year of publication: 2022
Summary: Обґрунтування конструктивних параметрів двоступінчатого подрібнювача зерна. Юхимець В. А. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних харчових технологій. Вінниця, 2022.
Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, і двох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.
У роботі проаналізовано стан процесів подрібнення кормового зерна з використанням сучасних засобів.
Проведено аналіз існуючих способів та технічних рішень подрібнення зерна. Встановлено, що молоткові дробарки для подрібнення зерна, які використовуються в даний час, та подрібнення в одну стадію, мають високі питомі витрати енергії та ступінь неоднорідності гранулометричного складу продуктів помелу
Під час виконання роботи було обґрунтовано доцільність покращення енерготехнологічних показників процесу подрібнення кормового зерна , що може бути досягнуто шляхом послідовного проходження пружних та в`язких деформацій в окремих ступенях подрібнювача, що знижують утворення пилоподібних фракцій.
Встановлено, що удосконалення технологічного процесу, можливе за рахунок поступового нарощування дефектів зернівки.
Розроблена методика розрахунку основних параметрів двоступінчатого подрібнювача. Проведені теоретичні дослідження двоступінчатого подрібнювача., уточнено фізико-механічні, технологічні та міцнісні характеристики зерна.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32447.pdf
Publication type: Документи
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32447.pdf Size : 2191836 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska