The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32424
Title: Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «
Authors: Коваленко Т.М.
Keywords: Мікроорганізми, бактерії, гриби, віруси
Date of publication: 2022-12-13 09:04:11
Last changes: 2022-12-13 09:04:11
Year of publication: 2022
Summary: Методичні матеріали розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни «Мікробіологія та вірусологія».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32424.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32424.pdf Size : 447155 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska