The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32608
Title: Основні конструкції секцій для внесення добрив у розрізі технології Strip-till
Authors: Шаргородський С.А., Галанський В.В.
Keywords: strip-till, конструктивні параметри, внесення добрив, обробіток ґрунту смугами.
Date of publication: 2023-03-05 14:16:09
Last changes: 2023-03-05 14:16:09
Year of publication: 2022
Summary: Технологія Strip-till сформувалась у США на короткій сівозміні кукурудза – соя. Обидві
культури збираються у вересні-жовтні і тим самим виключають появу післяжнивних бур’янів. Крім
того, обидві культури вирощують на широкорядних посівах і це підштовхнуло до появи технології
смугового обробітку. Технологія Strip-till є альтернативним варіантом обробітку ґрунту між традиційною оранкою та прямою сівбою. При застосуванні цієї технології ґрунт глибоко рихлять лише в межах рядка, інща
частина поля залишається не обробленою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32608.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 4 (119). С. 61-67. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-4-8
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32608.pdf Size : 3164589 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska