The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31089
Title: Передумови для побудови математичної моделі процесу фільтраційного сушіння насіння гарбуза.
Authors: Цуркан О.В.
Keywords: фільтраційне сушіння, математична модель, насіння гарбуза, шар матеріалу, вібраційні процеси.
Date of publication: 2022-05-30 22:13:26
Last changes: 2022-05-30 22:13:26
Year of publication: 2022
Summary: Основною об’єктивною причиною, яка стримує розповсюдження такої цінної культури, як гарбуз, є нестача якісного посівного матеріалу. Це пояснюється недосконалістю технологій післязбиральної обробки насіннєвої продукції, а саме сушіння і, в меншій мірі, процесу сепарації. Успішне проведення процесу сушіння залежить від багатьох факторів, в тому числі від властивостей матеріалу і способів та засобів реалізації процесу. Для створення математичної моделі процесу сушіння високовологого насіння гарбуза потрібно провести детальний огляд методів представлення теоретичних засад виконання поставленої задачі. Шар насіння гарбуза має підвищені когезивно-адгезивні властивості, схильність до створення конгломератів, налипання на робочі органи машин. Для мінімізації негативного впливу фізичних властивостей насіння гарбуза на перебіг процесу сушіння доцільно застосовувати вібраційну дію яка збільшує порозність шару, перешкоджає налипанню насіння на робочі органи. Ще однією особливістю насіння гарбуза яка ускладнює успішне його сушіння є висока початкова вологість (порядку 50%). Тому, для зменшення енергозатрат на першому етапі видалення вільної незв’язаної поверхневої вологи
зневоложення шару насіння доцільно проводити способом фільтраційного сушіння. У розрахунковій практиці фільтраційного сушіння застосовують чотири основні фізичні і математичні моделі фільтрування. Основним недоліком цих моделей є невизначеність окремих величин, зокрема діаметра капілярів, тому що реальне пористе середовище складається з пор різних діаметрів і форми. Застосування вібраційної дії значно інтенсифікує процес фільтраційного сушіння.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31089.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2022. №1 (116). С. 136-141.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31089.pdf Size : 2962941 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska