The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32500
Title: Дослідження процесу сушіння насінників трав
Authors: Солона О.В., Замрій М.А.
Keywords: насіння бобових трав, технологія збирання, сушарка, сушильний агент, нерухомий шар, реверсивна подача.
Date of publication: 2022-12-25 16:17:03
Last changes: 2022-12-25 16:17:03
Year of publication: 2022
Summary: Сучасний незадовільний стан тваринництва в Україні багато в чому залежить від нестачі високопоживних кормів, особливо з бобових трав. В свою чергу, нестача таких кормів пов’язаний з недостатньою кількістю високопродуктивного насіння. Всі дослідження направлені на збільшення виробництва насіння трав є актуальні і потребують першочергового вирішення. Дефіцит високопродуктивного насіння бобових трав пояснюється декількома причинами. Це і агротехнічні та фізико-механічні властивості як самого насіння, так і складових пожнивної суміші, погодні умови при яких проводиться збирання тощо. Значною мірою кількість та якість насіння залежить від умов і результатів збирання насінників. В зв’язку з цим , розробка нових засобів для проведення процесу сушіння пожнивної суміші трав і дослідження впливу їх конструкційно-технологічних параметрів для підвищення енергетичних та якісних показників технологічного процесу роботи сушильного обладнання є важливим завданням. Аналіз технологій збирання насінників бобових трав свідчить що практично всі способи збирання потребують додаткового обробітку пожнивної маси на стаціонарі. Саме завдяки доведенню пожнивної суміші до відповідних кондицій, особливо по її вологості , можна суттєво зменшити польові втрати урожаю насіння. Проведений аналіз сушарок сільськогосподарського призначення з точки зору придатності для сушіння пожнивної суміші. Для реалізації процесу сушіння даного матеріалу найбільш придатними є сушарки з нерухомим шаром . Адже застосування більшості типів сушарок неможливе через специфічні особливості матеріалу. Запропоновано схему лабораторної установки для експериментального визначення конструктивних та режимних параметрів процесу сушки. Лабораторна установка дозволяє адекватно моделювати процес сушіння товстого шару пожнивної суміші з можливістю реверсивної подачі сушильного агенту.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32500.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 3 (106). С. 78-87. DOI: 10.37128/2306-8744-2022-3-11
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32500.pdf Size : 1822756 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska