The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32543
Title: Випробувально-діагностичний комплекс для обладнання теплиць
Authors: Веселовська Н.Р., Романов В.В.
Keywords: теплиця, функціональні можливості, діагностування, обладнання, процес, діагностувальний комплекс
Date of publication: 2023-01-30 14:12:07
Last changes: 2023-01-30 14:12:07
Year of publication: 2022
Summary: Теплиці, отримали широкого застосування як нaй6iльш дocкoнaлa пpoмиcлoвa cпopyдa зi cвoєю aгpoeкocиcтeмoю, кoтpa нe пiддaєтьcя нeгaтивнoмy впливy зoвнiшньoгo cepeдoвищa. Jcнoвнoю цiллю цiєï, ocнaщeнoгo видy 6yдiвлi зaкpитoгo гpyнтy, є виcoкий з6ip xopoшoгo вpoжaю нe зaлeжнo вiд ceзoнy тa пoгoдниx yмoв пpoтягoм ycьoгo poкy. Її вiдмiннocтями вiд пapникa є poзмipи 6yдoви, aджe вci нeo6xiднi po6oти з виpoщyвaння ciльcькoгocпoдapcькoï пpoдyкцiï пpoвoдятьcя ycepeдинi тexнiчнoï cпopyди тa piзний piвeнь мoжливocтeй тa пoтpe6, aджe пpoмиcлoвa тeплиця – цiлий кoмплeкc, кoтpий пoтpe6yє вeличeзниx знaнь, чимaлoгo фiнaнcoвoгo кaпiтaлoвклaдeння тa дocвiдy po6oти y дaнoмy нaпpяму. тому розробка алгоритмичного забезпечення для практичної реалізації випробувально-діагностичного комлексу та застосування систем діагностування, як засобу автоматизації інформаційної технології є одним з генеральних напрямків підвищення ефективності теплиц. Разом з тим, для прийняття рішень про обсяги, етапи і доцільність використання тієї або іншої системи діагностування для обраного об’єкта дослідження необхідно оцінити переваги, які очікуються.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32543.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 4 (107). С. 36-48. DOI: 10.37128/2306-8744-2022-4-5
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32543.pdf Size : 1834321 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska