The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32575
Title: Оцінка екологічного стану малих річок Східного Поділля в контексті сталого розвитку регіону
Authors: Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В.
Keywords: екологічна оцінка, забруднення, русло, басейн, процеси, гідроекосистема.
Date of publication: 2023-02-28 22:06:38
Last changes: 2023-02-28 22:06:38
Year of publication: 2022
Summary: У статті подано оцінку екологічного стану малих річок Східного Поділля (4,4% території України), які є основною басейнів Південного Бугу (площа водозбору – 16,4 тис. км2), Дністра (7,5 тис. км2) і Дніпра (2,6 тис. км2) в межах регіону. Обґрунтовано, що малі річки формують «водний потенціал» місцевого стоку на 60%, вони є динамічними екосистемами, гідрологічний, гідрофізичний, гідрохімічний і гідробіологічний режими яких значною мірою визначаються процесами, що відбуваються на їхніх водозборах. Тому вони потребують особливої уваги, диференційованого підходу і охорони. Аргументовано впровадження європейського досвіду з охорони та відродження малих річок, який показує, що поліпшення їхнього стану можливе лише за умов виконання плану управління річковим басейном, використання стратегічних підходів до збалансованого водокористування в межах не лише окремої річки чи струмка, а усього водозбірного басейну. Малі річки формують водні ресурси, гідрохімічний режим та якість води у середніх і великих річках, вони такожстворюють умови для формування в межах їхніх басейнів відповідних ландшафтних комплексів. Завжди існує зворотній зв’язок, адже формування малих річок та їхніх басейнів визначається поверхневим стоком з регіональних ландшафтів. На малих річках, що розташовані в умовах однакових ландшафтних комплексів і мають невеликі витрати води, результативна дія природних чинників та антропогенної діяльності проявляються швидше і виразніше. Зважаючи на це, малі річки Східного Поділля особливо чутливі до впливу забруднених стічних вод, що надходять з промислових підприємств, сільськогосподарських угідь і об’єктів комунального господарства. Також малі річки зазнають значних втрат води через негативні кліматичні зміни, а також для використання на господарські потреби, що призводить до зниження транспортуючої здатності водного потоку і збільшення забрудненості. На основі проведених досліджень запропоновано комплекс заходів для поліпшення екологічного стану малих річок Східного Поділля. Обґрунтовано, що лише завдяки впровадженню «екологічних» технологій, комплексних природоохоронних заходів, дотримання екологічних норм і стандартів забезпечить збереження i відновлення біорізноманіття басейну малої річки, поліпшення якості води, а також сприятиме поліпшенню стану здоров’я мешканців місцевих громад і соціально-екологічних умов їхнього проживання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32575.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Екологічні науки. 2022. № 6 (45). С. 132-138. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.6-45.21
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32575.pdf Size : 1606332 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska