The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31495
Title: Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю на підприємствах галузі садівництва
Authors: Кожухар В.В.
Keywords: мартикенг, маркетингова діяльність, управління, садівництво.
Date of publication: 2022-09-22 08:15:03
Last changes: 2022-09-22 08:15:03
Year of publication: 2022
Summary: В сучасних умовах ведення виробничо-господарської діяльності підприємствами галузі садівництва, важливу роль у всебічному їх розвитку набуває - управління маркетингом. В умовах вільної конкуренції продукція вітчизняних товаровиробників відчуває все більший тиск з боку закордонних товаровиробників, як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. Маркетинг є однією з основних різновидностей економічної і суспільної діяльності, адже, його постійно неправильно розуміють. Головною ціллю маркетингу є покращення якості товарів і послуг для збагачення умов їх придбання, що також призведе до кращого рівня життя в країні та підвищення якості життя.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31495.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства». м. Полтава, 9 вересня 2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31495.pdf Size : 1557646 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska