The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32382
Title: Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства
Authors: Фурман А.О.
Keywords: ПІДПРИЄМСТВО, ЛІДЕР, КЕРІВНИК, ПЕРСОНАЛ, СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА, УПРАВЛІННЯ, МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА
Date of publication: 2022-12-14 10:13:00
Last changes: 2022-12-14 10:13:00
Year of publication: 2022
Summary: Магістерська робота: 83 с., 7 рис., 11 табл., 55 літературних джерел.
Об’єктом дослідження виступає ДП ДГ Подільської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.
Предмет дослідження – процес формування керівника-лідера та розвитку у нього лідерських якостей.
Метою роботи є вивчення і вдосконалення процесу формування керівника-лідера на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32382.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32382.pdf Size : 853411 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska