The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32601
Title: Регіональна політика інноваційного розвитку сфери туризму: проблеми формування та регулювання
Authors: Підвальна О.Г., Колесник Т.В.
Keywords: економіка, інновація, туризм, розвиток, регіональна економіка.
Date of publication: 2023-03-02 14:47:11
Last changes: 2023-03-02 14:47:11
Year of publication: 2022
Summary: У монографії обґрунтовано науково-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування регіональної політики регулювання інноваційного розвитку сфери туризму. Обґрунтовано чинники інноваційного розвитку туристичної сфери та встановлено імперативи сталого розвитку туризму. Встановлено особливості взаємодії сфери туризму із соціальноекономічною системою регіону, систематизовано підходи до аналізу регіонального ринку туристичних послуг, розвинуто теорію інноваційних туристичних кластерів. Сформовано методологічні засади процесів регулювання інноваційної діяльності на різних рівнях туристичних систем. Обґрунтовано концептуальні засади, прогнозні моделі та підходи до управління інноваційним розвитком різних компонентів туристичної діяльності на регіональному рівні. Розроблено рекомендації щодо розвитку агротуристичної діяльності в регіоні; удосконалено механізм управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму; визначено основні напрями підвищення ефективності державного регулювання туристичної сфери регіону. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також економістів, управлінців і всіх, хто цікавиться регіональними аспектами інноваційного розвитку туристичного комплексу держави, зокрема в контексті формування та регулювання регіональної політики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32601.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Вінниця. Видавець: ТОВ «Друк» 2022. 372 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32601.pdf Size : 7907392 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska