The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30914
Title: Основні напрями удосконалення готівкового обігу в Україні (з урахуванням зарубіжного досвіду).
Authors: Захарченко В.І.
Keywords: грошові знаки, гривня, номінал, банкнотно-монетний ряд, грошовий обіг, модель організації готівкового обігу.
Date of publication: 2022-05-09 15:27:36
Last changes: 2022-05-09 15:27:36
Year of publication: 2022
Summary: Проаналізовано причини, що зумовлюють заміну або виведення з обігу готівкових грошей. Показано, чому необхідним є перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу на делеговану модель, що передбачає передачу частини функцій центрального банку іншим учасникам ринку послуг з інкасації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30914.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 4. С. 13-17.
In the collections :
Published by: Кожухар Валентина Вадимівна
File : 30914.pdf Size : 450103 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska