The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32360
Title: Оцінка еколого-економічної ефективності виробництва біогазу з агробіомаси
Authors: Вовк В.Ю.
Keywords: сільськогосподарські відходи, безвідходні технології, біогаз, циркулярна економіка, агробіомаса.
Date of publication: 2022-12-08 21:09:39
Last changes: 2022-12-08 21:09:39
Year of publication: 2022
Summary: Україна має високорозвинені галузі сільського господарства, які щорічно продукують велику кількість відходів. Сьогодні відходи сільського господарства вважаються цінним вторинним енергетичним ресурсом. Розвинуте сільськогосподарське виробництво має потужний потенціал для виробництва біогазу, який можна виробляти з широкого спектру органічних субстратів як тваринного, так і рослинного походження.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32360.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: V Міжнародна конференція «Кліматичні зміни: виклики для аграрної освіти і науки», м. Київ, 15.11.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32360.pdf Size : 1518530 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska