The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32329
Title: Міжнародна продовольча безпека. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спец
Authors: Соломон А.М.
Keywords:
Date of publication: 2022-10-24 15:36:10
Last changes: 2022-10-24 15:36:10
Year of publication: 2022
Summary: Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни
«Міжнародна продовольча безпека» для студентів факультету технології
виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32329.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32329.pdf Size : 742750 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska