The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31509
Title: Підвищення ефективності зондування ґрунтів на установках з гідроімпульсним приводом
Authors: Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Брацлавець Б.С., Шевченко В.В.
Keywords: комплекс, функціональні можливості, обладнання, процес обробки.
Date of publication: 2022-09-27 21:18:21
Last changes: 2022-09-27 21:18:21
Year of publication: 2022
Summary: Дослідження ґрунтів зануренням конуса під впливом УВЗ є одним з експрес-методів отримання інженерногеологічної інформації про фізико-механічні властивості фундаменту з сипких ґрунтів будівель і споруд. Воно дозволяє
виявляти ступінь однорідності зондованих ґрунтів; визначати положення меж (контактів) різних літологічних прошарків і несучих прошарків для пальної основи; виявляти і окреслювати в плані і по глибині послаблені зони на
досліджуваних ділянках для точної прив’язки місця проведення дослідних робіт; вибирати оптимальні варіанти вибору
молотів; оцінювати фізичні і механічні властивості піщаних ґрунтів (щільність, кут внутрішнього тертя тощо);
орієнтовно оцінювати модуль деформації піщаних ґрунтів. Метою роботи є підвищення ефективності, швидкодії а також можливість регулювання процесу зондування ґрунтів шляхом розробки і використання установок з гідроімпульсним приводом. Основними задачами є розробка, дослідження та розрахунок основних параметрів установок з гідроімпульсним приводом для зондування ґрунтів. Об’єктом дослідження є процес зондування ґрунтів. Предмет дослідження – гідроімпульсний привод установки для зондування ґрунтів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31509.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 2 (105). С. 52-64.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31509.pdf Size : 1719928 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska