The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32441
Title: Соціальна економіка. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Ві
Authors: Паламаренко Я.В.
Keywords: економіка, соціальна політика, добробут
Date of publication: 2022-12-13 08:42:53
Last changes: 2022-12-13 08:42:53
Year of publication: 2022
Summary: Призначено для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка
В методичних рекомендаціях наводиться загальна характеристика вивчення основ відтворення людини, сім’ї, групи, населення; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначення загальних рис економічної поведінки основних економічних суб’єктів та напрямів їх еволюції; їх функцій в функціонуванні й розвитку економічної системи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32441.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32441.pdf Size : 1085344 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska