The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32614
Title: Вимоги до професійної компетентності викладача іноземної мови в умовах інтернаціоналізації закладів вищої освіти
Authors: Кравець Р.А.
Keywords: транскордонні ініціативи, онлайн навчання, ІКТ-компетентність, Болонський процес, вища освіта.
Date of publication: 2023-03-06 12:50:33
Last changes: 2023-03-06 12:50:33
Year of publication: 2022
Summary: Обґрунтовано доцільність запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійну діяльність викладача іноземної мови. Розкрито особливості використання їх з метою підвищення якості викладання іноземної мови для здобувачів вищої освіти. Описано роль інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні студентоцентричного підходу. Наведено кращі зразки функціонування низки платформ, порталів, сховищ, на кшталт Educational Era, FutureLearn, Iversity, FUN, MiriadaX, OpenupEd. Визначено структуру ІКТ-компетентності викладачів іноземної мови, яка окреслює компетенції, якими вони повинні оволодіти, щоб уміло використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй методиці викладання та професійному саморозвитку. Оскільки вимоги до акредитації, специфічні для певної програми, іноді створюють жорстку структуру, яка не заохочує своєчасну адаптацію курсів, включаючи впровадження нових підходів та методів навчання, то було актуалізовано питання процедур забезпечення якості вищої освіти, які б сприяли появі нових креативних та інноваційних навчальних рішень і курсів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32614.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти». м. Київ, 12.10.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32614.pdf Size : 3612953 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska