The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32537
Title: Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу
Authors: Купчук І.М., Гонтарук Я.В., Присяжнюк Ю.С.
Keywords: біомаса, метаногенерація, побутові відходи, субстракт, побічна продукція, біологічні добрива
Date of publication: 2023-01-21 19:09:47
Last changes: 2023-01-21 19:09:47
Year of publication: 2022
Summary: Вітчизняні процеси виробництва та переробки сільськогосподарської продукції характеризуються високою питомою енергетичною ємністю, шо визначає нашу економіку як одну із найбільш енергетично неефективних, а отриману продукцію неконкурентною на ринку сільськогосподарського продовольства країн ЄС, залишаючи нам лише роль експортера сировини для підприємств харчової промисловості Європи. Крім того, майже всі процеси АПК України характеризуються екологічним забрудненням навколишнього середовища, що, в цілому, суперечить принципам екологізації та декарбонізації економіки, визначених Європейською Комісією в рамках «Європейського зеленого курсу» («The European Green Deal»). Враховуючи, що повноцінна інтеграція України до складу ЄС визначена Конституцією України як основний вектор зовнішньополітичного курсу, а також загальні світові тенденції до зростання цін на викопне паливо й недостатню забезпеченість країни власними первинними енергетичними ресурсами, все більшої актуальності набувають дослідження, спрямовані на раціоналізацію структури енергоспоживання викопного палива відповідно до стандартів ЄС та екологізацію виробництва, в тому числі, за рахунок впровадження технологій альтернативної енергетики на переробних підприємствах АПК України. В статті здійснено оцінку ресурсного потенціалу вітчизняного сільського господарства та представлені можливі варіанти наявної в достатній кількості агробіомаси, що придатна до анеаробного зброджування із послідуючою метаногенерацією. На основі систематизації та узагальнення інформації, отриманої із відкритих джерел, було запропоновано потенційний напрямок вирішення завдань щодо підвищення рівня автономізації переробних підприємств, що ґрунтуються на створенні технологічної системи макрорівня із чотирма основними елементами: сільськогосподарське підприємство, переробне підприємство, територіальна громада та біогазовий комплекс та розроблено принципову структурну модель такого територіального кластера.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32537.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 59-73. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-8
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32537.pdf Size : 3679899 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska