The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32445
Title: Підвищення ефективності процесу очищення зерна пшениці на рифлених поверхнях
Authors: Пилипенко Дмитро Романович
Keywords: робочі органи, очищення зерна, рифлена поверхня, транспортер, динамічна модель, зворотно поступальні коливання.
Date of publication: 2022-12-20 10:19:25
Last changes: 2022-12-20 10:19:25
Year of publication: 2022
Summary: Пилипенко Дмитро Романович «Підвищення ефективності процесу очищення зерна пшениці на рифлених поверхнях» рукопис. Магістерська робота виконана у Вінницькому національному аграрному університеті, Вінниця 2022 р.
Підвищення міри розділення компонентів при обернено поступових коливаннях опорної поверхні може бути забезпечене збільшенням шорсткості, що сприятиме інтенсивному самосортуванню і пошаровому русі. Подальші дослідження мають бути спрямовані на досягнення як найповнішого розшарування зернової суміші і виведення фракцій зерна без змішування при безперервному транспортуванні.
На основі проведених теоретичних досліджень запропонована і обґрунтована нова динамічна модель вібраційного переміщення часток нижнього шару між суміжними рифлями при зворотно поступальних коливаннях опорної поверхні.
Для можливих режимів отримано рішення основної задачі теорії вібраційного переміщення - визначення середньої швидкості часток нижнього шару між суміжними рифлями опорної поверхні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32445.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: 208 «Агроінженерія»
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32445.pdf Size : 3227588 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska