The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32335
Title: Проблеми та перспективи впровадження концепції загального менеджменту якості (TGM) на вітчизняних підприємствах в умовах Євроінтеграції.
Authors: Томашук І.В.
Keywords: управління, якість, євроінтеграція, концепції.
Date of publication: 2022-12-01 17:30:25
Last changes: 2022-12-01 17:30:25
Year of publication: 2022
Summary: Інтеграція до європейської та світової спільноти України, членство у Світовій організації торгівлі вимагають від вітчизняних підприємств більше зосередитися на підвищенні власної конкурентоспроможності. Із розвитком науково-технічного прогресу проблема якості продукції не спрощується, а, навпаки, ускладнюється. Тому вирішити її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю продукції на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32335.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Євроінтеграції. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку менеджменту та економіки в умовах VUCA-світу», м. Харків, 17.11.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32335.pdf Size : 1115557 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska