The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32426
Title: Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист
Authors: Амонс С.Е.
Keywords:
Date of publication: 2022-12-13 09:19:36
Last changes: 2022-12-13 09:19:36
Year of publication: 2022
Summary: В методичних вказівках наведено завдання для виконання самостійних
робіт з курсу «Фізіологія рослин», хід їх виконання та контрольні питання для
перевірки одержаних практичних навичок та теоретичних знань.
Дані методичні матеріали мають на меті допомогти здобувачам закріпити
на практиці отримані теоретичні знання в процесі вивчення дисципліни з
урахуванням нових підходів, підготовки бакалаврів агрономічних
спеціальностей нової формації, що глибоко розуміють теорію та вміють
ефективно використовувати отримані знання на практиці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32426.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32426.pdf Size : 1365348 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska