The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32359
Title: Підхід до визначення рівня інноваційного потенціалу аграрних підприємств
Authors: Чіков І.А.
Keywords: аграрні підприємства, інноваційний потенціал, інноваційний проєкт, агроінновації, фінансова стійкість, фінансові ресурси.
Date of publication: 2022-12-08 21:05:48
Last changes: 2022-12-08 21:05:48
Year of publication: 2022
Summary: Інноваційний потенціал підприємств є однією із основних характеристик, яка синтезує в собі сукупність фундаментальних властивостей інноваційної діяльності та здатність вигідно для себе використовувати вплив зовнішнього середовища і потенційні можливості, що існують у внутрішньому середовищі. Це дозволяє використовувати інноваційний потенціал підприємств як потужний інструмент прийняття зважених управлінських рішень в процесі здійснення інноваційної діяльності. Оцінка інноваційного потенціалу є фундаментом для формування інноваційної стратегії підприємства, яка має бути спрямована на розширення інноваційних можливостей підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32359.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», м. Черкаси, 24. 11.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32359.pdf Size : 1889608 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska