The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32548
Title: Дослідження мікротвердості поверхні циліндричної деталі при деформаційному протягуванні
Authors: Веселовська Н.Р., Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А.
Keywords: деталь, стружкоутворення, мікротвердість, рельєфоутворення, деформаційне протягування.
Date of publication: 2023-02-18 15:17:39
Last changes: 2023-02-18 15:17:39
Year of publication: 2022
Summary: Відомо, що при обробці пластичних матеріалів різанням серйозною проблемою є подрібнення стружки. Утворення стійкої міцної зливної стружки є ознакою низької оброблюваності матеріалу деталі і вимагає застосування спеціальних засобів та методів, які забезпечували б поділ стружки чи припуску, що зрізується. Особливо актуальним це питання постає при різальному протягуванні як низькошвидкісному процесі, який відзначається інтенсивним наростоутворенням і високим коефіцієнтом усадки стружки, а отже і міцністю останньої. На сьогодні існує ряд оригінальних розробок кількох наукових шкіл, де реалізується ідея попереднього поділу припуску при протягуванні шляхом створення мережі технологічних стружкоподільчих канавок. Процес внутрішнього протягування, зокрема протягування круглих глибоких отворів, обов`язково повинен відбуватися в умовах примусового поділу стружки або припуску. При цьому так званий поперечний поділ стружки тобто поділ по периметру отвору, як правило, здійснюється за рахунок конструктивних елементів на зубцях протяжки і на сьогодні не є надто складною проблемою. Проте і в цьому напрямку є певні резерви, зокрема такі, що стосуються підвищення стійкості інструменту. В даній статті розглядалось технологічна функція рельєфів, що полягає у примусовому поділі зрізуваного припуску контурними канавками. Проведений аналіз переваг та недоліків найбільш розповсюджених процесів отримання круглих отворів у порожнистих заготовках та деталях. Описано сутність групової (прогресивної, змінної) схеми протягування. Розглянуто типові комбіновані протяжні інструменти. Наведенні формули для розрахунку
розмірів стружкових канавок. Охарактеризована перша складова зміни діаметра отвору і зовнішнього діаметру заготовки після кожної із операцій комбінованого протягування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32548.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 31-42. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-5
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32548.pdf Size : 3492812 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska