The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31412
Title: Біометрія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 206 Садово-паркове господарство, 2
Authors: Циганська О.І.
Keywords: дослідження, спостереження
Date of publication: 2022-09-26 08:32:10
Last changes: 2022-09-26 08:32:10
Year of publication: 2022
Summary: Методичні рекомендації призначені для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 206 Садово-паркове господарство, 205 Лісове господарство під час підготовки дисципліни «Біометрія».
Викладено вимоги до опрацювання тем самостійної роботи необхідних нормативних та довідкових матеріалів. Методичні вказівки допоможуть здобувачам вищої освіти засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31412.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31412.pdf Size : 958939 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska