The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32318
Title: Сучасні напрями застосування структурованої води у галузях АПК
Authors: Гетман Н.Я., Дідур І.М., Телекало Н.В. Кравченко В.С., Вишневська Л.В.
Keywords: структуризація, вода, агропромисловий комплекс, використання, грунт, грунт, стимулятори росту, магнітне поле, водоспоживання.
Date of publication: 2022-11-29 21:36:10
Last changes: 2022-11-29 21:36:10
Year of publication: 2022
Summary: На основі досліджень літератури та з урахуванням сучасних гіпотез структури природної води у статті розглянуті перспективи використання структурованої води. Найважливішою властивістю води є її надзвичайно
висока чутливість до різних фізико-хімічних та енергоінформаційних впливів за рахунок наявності низькоенергетичних водневих зв`язків, здатних перебудовуватися під дією різноманітних зовнішніх впливів, які потребують великих витрат енергії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32318.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2022. № 100. Ч 1. С. 208-214. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-208-214
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32318.pdf Size : 1810583 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska