The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31492
Title: Технологія моніторингу професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців
Authors: Левчук О.В., Гусак Л.П., Бублик К.С.
Keywords: професійно-особистісний саморозвиток, підготовка аграрія, неформальна освіта, моніторинг, діагностика.
Date of publication: 2022-09-20 16:06:25
Last changes: 2022-09-20 16:06:25
Year of publication: 2022
Summary: Окреслено проблему професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців. Розглянуто існуючі точки зору щодо модернізації підходів до професійно-особистісного саморозвитку.Здійснено аналіз неформальних практик професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців: професійні курси, тренінги, семінари для здобуття нових навичок.Описано технологію моніторингу професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців аграрного профілюта етапи експериментальної перевірки її ефективності.Конкретизовано рівні та показники готовності до саморозвитку майбутнього аграрія як особистості і професіонала, які підлягають моніторингу.Визначено критерії професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців аграрного профілю: мотиваційно-ціннісний; орієнтовно-цільовий; результативно-технологічний; оціночно-аналітичний; регулятивно-самоорганізаційний.За розробленими критеріями підтверджено теоретичний аналіз про те, що завдяки впровадженню описаної методики збільшилась кількість студентів-аграріїв професійно-особистісний саморозвиток яких здійснюється на вищих рівнях. Конкретизовано організацію та методи дослідження. Обґрунтовано методику експертного оцінювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31492.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. № 64. С. 193-208.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31492.pdf Size : 1274493 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska