The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32546
Title: Дослідження та визначення акустичних параметрів руху кавітаційної бульбашки в рідинному середовищі за дискретною та континуальною моделями
Authors: Берник I.М., Назаренко І.І., Луговський О.Ф.
Keywords: кавітаційна бульбашка, рідинне середовище, дискретна та континуальна модель, радіус бульбашки, акустичні параметри, амплітуда та частота коливань, інтенсивність, тиск, власна частота коливань.
Date of publication: 2023-02-18 15:05:01
Last changes: 2023-02-18 15:05:01
Year of publication: 2022
Summary: В роботі проведено дослідження та визначення акустичних параметрів руху кавітаційної бульбашки в рідинному
середовищі за дискретною та континуальною моделями. В основу виконання досліджень покладена гіпотеза, що визначення ефективних параметрів робочого процесу акустичної обробки реалізується шляхом застосування перехідної фізичної моделі від дискретного до континуального виду обробки технологічного середовища. Отримані аналітичні залежності дозволяють розрахувати амплітуду коливань та частоту власних коливань. За допомогою вказаних формул представляється можливим визначити зони посилення або ослаблення амплітуди коливань для різних частот коливань. Запропонована формула для визначення частоти власних коливань, яка враховує зміни властивостей середовища від однорідного на початковій стадії до появи кавітаційних бульбашок при визначені частоти власних коливань. Наведені числові значення інтенсивності, тиску, амплітуд коливань, швидкості, прискорення, в’язкості та максимального радіусу бульбашки. Отримані числові значення можуть бути використанні в практичних розрахунках параметрів акустичної обробки різних за своєю природою та властивостям технологічних середовищ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32546.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Mechanics and Advanced Technologies. 2022. Vol. 6. № 2. P. 195-202. DOI: 10.20535/2521-1943.2022.6.2.269921
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32546.pdf Size : 3883878 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska