The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31506
Title: Промислова екологія харчових підприємств. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі
Authors: Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана
Keywords:
Date of publication: 2022-09-21 14:18:18
Last changes: 2022-09-21 14:18:18
Year of publication: 2022
Summary: Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисципліни «Прмислова еологія харчових підприємств». Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на самостійне опрацювання, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел.

Розраховано на здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31506.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31506.pdf Size : 771771 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska