The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32578
Title: Концептуалізація інституційної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій
Authors: Шпикуляк О., Алєксєєва О., Мазур К., Ксенофонтова К., Суховій А.
Keywords: підприємництво, зайнятість, населення, сталий розвиток, сільська територія.
Date of publication: 2023-02-28 22:56:33
Last changes: 2023-02-28 22:56:33
Year of publication: 2022
Summary: Визначено актуальність дослідження проблеми розвитку підприємництва з теоретико-методичного
обґрунтування, концептуалізації інституційної ролі цього явища у формуванні механізму зайнятості
населення для сталого розвитку сільських територій. Розглянуто й систематизовано теоретичні засади сутності і методологічних характеристик підприємництва, а також концепції визначення організаційно-функціональних характеристик господарювання як чинника зайнятості населення, механізму сприяння сталому господарюванню. Доведено виключну роль підприємництва у формуванні добробуту населення, забезпеченні координації ефективного використання ресурсів і відносин щодо створення соціально-економічних благ.
Методично обґрунтовано доцільність розгляду проблематики підприємницької діяльності у тісному
зв’язку із концептом сталості розвитку соціально-економічних систем. Охарактеризовано основи
виникнення й засади позиціонування підприємництва в життєдіяльності людини як інституту формування передумов для взаємодії економічних агентів у рамках організації господарського та інших процесів, зокрема акцентовано на аграрних відносинах і передумовах сталого розвитку сільських територій.
Окреслено засади організації підприємницької діяльності у формуванні механізму зайнятості населення. Доведено правильність висновку про те, що функціонал підприємництва пов’язаний із якостями
соціального капіталу. Визначено рівні формування ефектів від дії інституційного механізму стимулювання зайнятості в аграрному підприємництві як чинника залучення робочої сили та використання найманої праці.
Запропоновано методологічну конструкцію концепту інституційної ролі підприємництва у формуванні
механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32578.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Аграрна економіка. 2022. Т.15, № 3-4. С. 75-84. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2022.03-04.075
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32578.pdf Size : 3003059 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska