The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32420
Title: Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і кар
Authors: Окрушко С.Є.
Keywords: ІНТЕГРОВАНИЙ ТА БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН
Date of publication: 2022-12-13 08:56:49
Last changes: 2022-12-13 08:56:49
Year of publication: 2022
Summary: Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні заходи і плани досягнення визначених цілей, в яких враховані аспекти важливості навчальної дисципліни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32420.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32420.pdf Size : 739371 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska