The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32395
Title: Виявлення та оцінка фінансових ризиків
Authors: Кіпоренко С.С.
Keywords: фінансові ризики, підприємство, фінансові результати, банкрутство, ринкова економіка.
Date of publication: 2022-12-15 06:41:39
Last changes: 2022-12-15 06:41:39
Year of publication: 2022
Summary: На сьогоднішній день немає єдиного і загальноприйнятого визначення ризику. Він асоціюється з невизначеністю, випадковістю та збитками. Стан невизначеності може бути описаний як непередбачуваність фінального
результату. Результат може або співпадати з прогнозуючим, або бути кращим чи гіршим за нього. Деякий час поняття ризику не тільки викликало асоціації з багатьма ситуаціями, які мають негативний вплив на різні сфери життя, але і вживалося як їх синонім. В найбільш поширеному виді під ризиком розуміють ймовірність того, що виникнуть збитки чи недоотримання доходу зрівнюючи з прогнозуючим варіантом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32395.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації», м. Біла Церква, 16.11.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32395.pdf Size : 1713381 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska