The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32256
Title: Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами
Authors: Гончарук І.В., Киш Л.М., Присяжнюк О.І.
Keywords: аграрні підприємства, електронна комерція, ефективність, методичне забезпечення, зниження витрат, інтернет-ресурси.
Date of publication: 2022-11-22 11:34:29
Last changes: 2022-11-22 11:34:29
Year of publication: 2022
Summary: Стаття присвячена дослідженню передумов підвищення ефективності запровадження та подальшого застосування засобів електронної комерції аграрними підприємствами. На основі міжнародних статистичних даних відмічено, що залучення підприємств до електронної комерції дозволяє збільшити обсяги продажів та їхню конкурентоспроможність в умовах переходу від традиційної моделі організації бізнес-процесів до ринкової. Проведений аналіз теоретичного підґрунтя дозволив виокремити дві основні моделі розвитку ринку в умовах застосування інформаційних технологій: вертикальну й горизонтальну. Результати проведеного дослідження дозволили умовно розподілити використовувані інформаційні технології для забезпечення ефективного функціонування системи електронної комерції на два великих класи: комунікаційні й ті, які забезпечують необхідний рівень безпеки виконуваних транзакцій. Проведено аналіз технології електронного обміну даними (далі – EDI) як однієї із основних технологій, що підтримують взаємодію бізнесу зі споживачами. Досліджено існуючі методичні підходи до оцінки ефективності використання інструментів електронної комерції та запропоновано шляхи підвищення ефективності їхнього впровадження в сільськогосподарських підприємствах. На основі отриманих результатів з’ясовано, що ефективність систем електронної комерції визначає міру відповідності комерційним потребам її суб’єктів, використаних технологій, підходів, моделей і правил. Розглянуто показники методики оцінки ефективності інтернет-проєктів, за допомогою яких порівнюють значення обраних показників між собою або з певною нормою. Досліджено існуюючі підходи до вибору системи показників ефективності електронної комерції. Також розглянуті математичні моделі, які застосовуються в електронній комерції. Запропоновано чітке дотримання принципів і вимог щодо організації бізнес-процесів із застосуванням методів і ресурсів електронної комерції, застосування математичних моделей для підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32256.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 157-168 DOI: 10.37128/2411-4413-2022-2-11 URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2022/LZCOcS7UZsKx5E4EzfiN.pdf
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32256.pdf Size : 2375114 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska