The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32506
Title: Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
Authors: Р.В. Логоша, Ж.В. Гарбар, О.Г. Підвальна, К.В. Мазур, О.Г. Кубай, Л.М. Пронько, С.В. Березюк, Я.В. Гонтарук, Н.В. Германюк, Бєлкін І.В.
Keywords:
Date of publication: 2022-12-13 15:25:05
Last changes: 2022-12-13 15:25:05
Year of publication: 2022
Summary: Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти під час написання та захисту кваліфікаційних робіт. Вони містять рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт із спеціальності 073 «Менеджмент», зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів. Значну увагу приділено оформленню кваліфікаційних робіт та організації їх захисту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32506.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32506.pdf Size : 770129 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska