The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32377
Title: Особливості використання цифрових технологій в агробізнесі
Authors: Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С.
Keywords: цифровізація, цифрові технології, агробізнес, цифрове землеробство, Інтернет речей (IoT), роботизація, штучний інтелект (AI), великі дані (Big Data).
Date of publication: 2022-12-13 11:05:50
Last changes: 2022-12-13 11:05:50
Year of publication: 2022
Summary: У статті досліджено перспективні напрямки розвитку цифрових технологій у сільському господарстві. Встановлено, що Європейський парламент з питань сільського господарства та розвитку сільських районів розрізняє цифрові технології за ступенем впливу на сільськогосподарське виробництво: низький, середній, високий. Акцентовано, що цифрові технології, як правило використовуються у комбінації: IoT, Big Data і AI, AI і роботизація, дрони із супутниками та великими даними, тощо. Розкрито особливості використання дронів агровиробниками. Розглянуто цифрове землеробство як стратегію управління в агровиробництві та основні чинники переходу виробників аграрної продукції на цифрове землеробство. Проаналізовано тенденції розвитку цифровізації сільського господарства. Встановлено переваги і проблеми впровадження цифрових технологій у сільськогосподарське виробництво і управління. Узагальнено завдання, які необхідно вирішити при впровадженні цифрових технологій в аграрній
сфері. Наголошено, що цифровізація аграрної галузі сприятиме розвитку ефективного, стійкого та
екологічно чистого агровиробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32377.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 3 (36). С. 109-116. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.36-17
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32377.pdf Size : 674820 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska