The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32423
Title: Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки т
Authors: Окрушко С.Є.
Keywords:
Date of publication: 2022-12-13 08:59:37
Last changes: 2022-12-13 08:59:37
Year of publication: 2022
Summary: Містить перелік тем та питань, які виносяться на розгляд лекційних і практичних занять, а також їх погодинний розподіл в семестрі, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32423.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32423.pdf Size : 760618 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska