The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32477
Title: Упакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 21 «Ветеринарна ме
Authors: Коляновська Л.М.
Keywords:
Date of publication: 2022-12-13 12:33:24
Last changes: 2022-12-13 12:33:24
Year of publication: 2022
Summary: Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми
дисципліни «Упакування харчових продуктів» для студентів денної та заочної
форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції
тваринництва та ветеринарії.
У методичних вказівках викладені завдання, які необхідно виконати
самостійно, а також питання для самоконтролю, рекомендована література,
яка необхідна для виконання поставлених завдань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32477.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32477.pdf Size : 659017 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska