The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32605
Title: Історичні типи репрезентації природи: на шляху переусвідомлення екологічної проблеми
Authors: Макаров З.Ю.
Keywords: природа, історія філософії, суб`єкт, об`єкт, глобальна екологічна проблема, ноосфера.
Date of publication: 2023-03-05 14:00:22
Last changes: 2023-03-05 14:00:22
Year of publication: 2022
Summary: В доповіді окреслено історико-філософську типологію уявлень про природу в зв’язку з формуванням класичної суб`єкт-об`єктної дихотомії в ролі світоглядної передумови сучасної глобальної екологічної кризи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32605.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: ІІІ-Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «Філософія в сучасному науковому та соціально – політичному дискурсах». м. Вінниця, 17.11.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32605.pdf Size : 1432436 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska