The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2021

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28244 Біогазовий реактор з повітряним підігрівом Гончарук І. В., Токарчук О. А., Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Пнк Біогазовий реактор містить резервуар, трубу, мішалку, бункер із шиберною заслінкою та вива 1
28243 Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. Сун Енергетичні ресурси мають велике значення для життєдіяльності людини. На сьогоднішній день інтенсивн 1
28242 Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Сун Сільське господарство на сьогодні використовує технології виробництва продукції, за яких утворюється 2
28241 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Тд Renewable energy will make a significant contribution to the world`s energy balance in the future. T 1
28240 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Дк Renewable energy will make a significant contribution to the world`s energy balance in the future. 1
28237 Господарсько-цінне значення та перспективи вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур. В. А., Затолочний О. В Тд Нут являється однією з найдавніших і найпоширеніших культур світу, яку використовують як на харчові 3
28230 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Лепетан І.М., Коваль О.В., Коваль Л.В. Нп Наскрізна програма практики розкриває основні положення з організації і методики навчальних та вироб 1
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун У статті висвітлено результати вивчення особливостей розвитку та формування чисельності небезпечног 5
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. Сун В Україні є незадіяний потенціал для виробництва власної енергії з відновлюваних джерел – переробка 5
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун В статті розглядається питання підвищення довговічності та безвідмовності агрегатів замкнутих гідрос 5
28224 Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобертежного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Затолочний О. В. Сун У статті приведено інформацію про сучасний стан напрямів господарського використання сортів нуту, що 9
28221 Formation of information competence of future agriculturists in the system of integrated training Levchuk E. Суз Abstract. We considere problems of formation information competence in the course of mathematical pr 7
28220 Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти Здирко Н. Г. Сун Визначено функцію контролю пріоритетною в управлінні публічними закупівлями в Україні серед інших фу 6
28217 Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ «Шевченківське» Гунько І. В., Сироватко К. М. Сун У статті наведено динаміку забезпечення великої рогатої худоби ДП ДГ «Шевченківське» кормами протяго 5
28216 Influence of feed factors on on com productivity cows Syrovatko K. Суз The influence of feed volume, their quality and structure of use on milk productivity and reproducti 6
28215 The efficincy of using a feed acidifier in growing broiler chickens Syrovatko K. Суз The influence of the feed acidifier "Ronocid", made on the basis of organic acids with the 6
28206 Agricultural relations in Ukraine under the transition to a market economy Levchuk K. I. Суз The article systematizes and generalizes various scientific works aimed at studying the transformati 8
28201 Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Ткачук О. П. Сун Досліджено обсяги витрачання вологи з грунту посівами шести видів бобових багаторічних трав залежно 7
28200 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. Сун Проаналізовано сучасні екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг, зроблено їх групува 8
28198 Mathematical training of economic specialists in agricultural institutions of higher education Levchuk E. Суз The article proves that the formation of mathematical competence comes to the fore in the training o 8
28192 The impact of mars el growth regulator on the yield of carrots Okrushko S. E. Суз The highest yield in the experiment was provided by the use of Mars EL for soaking seeds and sprayin 9
28190 Scientific justification and development of sour milk product using barley seedlings and rose syrup Solomon A. Суз State policy in the field of healthy nutrition is a timely and vital task, because inadequate nutrit 10
28188 Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун Механізація праці на малих фермерських та індивідуальних присадибних господарствах є досить важливим 7
28187 Spring barley productivity in dependence on mineral nutrition Zabarna T. A. Суз Considering the sown areas and yields of spring barley out of many cereal crops in Ukraine as well a 6
28186 Chemical protection of soybean crops against weeds Shcatula Y. Суз One of the most pressing problems in the development of domestic agriculture is the significant weed 8
28185 Influence of cultivation methods on the formation of individual productivity of amaranth Pelech L. Суз Today we can say that amaranth is a valuable fodder, food and medicinal plant, the green mass of whi 8
28184 Condition and ploughing of soils in vinnytsia oblast Zabarna T.A. Суз The problem of nature protection for Vinnytsia region, most of the territory of which is experiencin 9
28183 Автоматика та автоматизація виробництва. Методичні вказівки і завдання для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності: 208 - ”Агроінженерія” Ярошенко Л.В. Мв Розглянуто питання теорії, розрахунку, вибору засобів та систем автоматизації технологічних процесів 2
28182 Mathematical and statistical analysis of the components of the price of agricultural products (vegetables) sale as factor systems Volontyr L. Суз According to the statistics data of Ukraine development indicators, a multiple regression model was 9
28180 Density dynamics and bioproductiveness of leguminal herbs grown on soils contaminated with heavy metals Tkachuk O., Vergelis V. Суз In conditions of moderate soil contamination with heavy metals lead, cadmium, copper and zinc, the h 8
28179 Екологічна безпека як об'єкт обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку бізнесу Лепетан І. М. Тд Розглянуті питання екологічної безпеки як об`єкту обліково-інформаційного забезпечення стратегічного 11
28178 Analysis of e-commerce risk typologies Kysh L. M. Суз The economic impact of data breaches is a serious problem for retailers. It may be difficult for SME 6
28176 Parliamentary control in Ukraine: implementation challenges / Парламентський контроль в Україні: проблеми реалізації Pravdiuk A. L. / Правдюк А. Л. Суз The article considers constitutional and legal aspects of the parliamentary control implementation i 10
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Тд Розглянуті питання сучасного стану розвитку сільських територій України та децентралізації влади. 11
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Дк Розгортання процесів децентралізації діючої системи управління в Україні обумовлює появу нових проце 8
28170 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії. Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Казмірук Я.В. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з хімії. 0
28169 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови. Гриньова О. Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови. 0
28168 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики. Кривонос О.П., Паламарчук С.І., Дзісь В.Г. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з фізики. 0
28167 Програма вступного випробування з української мови. Лавренчук О. В., Левицька Л. В., Янищук Л. Л. Пвф Програма вступного випробування з української мови. 0
28166 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Лавренчук О. В., Левицька Л. В., Янищук Л. Л. Пвф Програма вступного випробування з української мови та літератури. 0
28165 Програма вступного випробування з німецької мови. Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П. Пвф Програма вступного випробування з німецької мови. 0
28164 Програма вступного випробування та співбесіди з математики. Гіркова О.В., Мельник Л.А., Гончаренко Т.Ю. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з математики. 0
28163 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Дубчак В.М., Левчук О.В. Пвф Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громад 0
28162 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України. Левчук К.І., Богатчук В.З., Мельник Т.А. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з історії України. 0
28161 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Журавель І. В., Шубович С.П., Ревацька Л.В. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з географії 0
28160 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Ваколюк Т.М., Заграбчук Т.А. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з біології 0
28155 Evaluation of meat productivity of repaired bull-calves of Ukrainian black-speckled dairy breed and its energy value Kazmiruk L. Суз The study found the impact of the ways of non-breed bull calves’ keeping on the increase of their li 10
28153 Bioecological features of growing the species and cultivars of the genus Hydrangea L. in Vinnytsia area conditions Matusiak M. V. Сун We found that in the botanical garden of VNAU two species and four cultivars of the genus Hydrangea 8
28149 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання Веселовська Н.Р., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв В програмі навчальної практики приводяться мета, завдання, організація, зміст навчальної практики т 6
28148 Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчанн Хаєцька О.П., Юрчук Н.П., Брояка А.А., Потапова Н.А. Пкд Видання визначає аспекти підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом. Включає 0
28147 Improvement of the marketing activity management system of farms Lohosha R. V., Gorinska V. M. Суз The article reveals the theoretical and methodological approach to the development of management sys 8
28145 Prognostic validity of competitive selection of entrants to higher education Shevchuk O. Суз The article analyzes the statistical relationships between the components of competitive selection a 13
28144 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. С У статті визначено сутність та значення екологічного туризму для розвитку Закарпатського регіону. В 12
28142 Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм Островський А. Й. Сун Прості технічні рішення, дуже часто, можуть послужити замінником обладнання зарубіжних виробників бе 10
28141 Програма з співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Яковець Л.А., Соломон А.М. Пвф 0
28140 Програма з співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Яковець Л.А., Соломон А.М. Пвф 0
28139 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови. Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови. 0
28138 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів менеджменту за скороченим терміном навчання забез 0
28137 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки магістрів менеджменту забезпечує одночасне здобуття повної в 0
28136 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Мазур К.В., Логоша Р.В., Красняк О.П. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів маркетингу за скороченим терміном навчання забезп 0
28135 Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах Мазур В. А., Врадій О. І. Сун Для дослідження впливу терміну вимочування грибів у водно-сольовому розчині на концентрацію в них в 12
28134 Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі Амонс С. Е. Красняк О. П. Сун У статті розглянуто стан головної проблеми - продовольчого забезпечення населення України продуктами 10
28133 Mechanism of formation of strategic approach in management of competitiveness of agricultural enterprises Krasnyak O. Р. Суз The article considers issues related to the study of the peculiarities of the formation of a strateg 11
28132 Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка» Потапова Н.А., Юрчук Н.П., Хаєцька О.П., Джеджула О.М. Мв Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики складена відповідно до Полож 0
28131 Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine Kolomiets T. V.,Tomashuk I. V. Суз The article considers the evolution of entrepreneurship, which contributes to the creation of the ne 13
28130 Methods and means of ensuring cyber security as a component of the іnformation security of the state Kiporenko S. Суз The article is devoted to the analysis of the peculiarities of cybersecurity as an important compone 12
28129 Cold plastic deformation of processes in conditions of border formation Muzychuk V. Сун The article considers the process of forming the inner slot profile on a pipe billet by the method o 9
28127 Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів Мулик Т. О. Мулик Я. І. С Дослідження теоретико-методологічних засад судово-економічної експертизи вимагає досить детального т 21
28125 Обгрунтування технології консервації сільскогосподарської техніки при зберіганні / Substantiotion of technoligy of concervation of agricultural equipment during storage Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. / Paladiychuk Yu. B., Telyatnuk I. A. Суз The use of most of the machine-tractor fleet in field work is 10-15% of the calendar season. The equ 13
28124 Зміни структур рубця бугайців залежно від умов годівлі / Changes in the rumen structures of bulls depending of the feeding conditions Паладійчук О. Р. / Paladiychuk O. R. Суз The physiological feature of the digestive system of ruminants to use non-protein nitrogen in the ru 12
28114 Scientific-practical fundamentals and practical experience of the integrated plant protection system in Ukraine Amons S. Е. Суз In the conditions of intensification of specialized agricultural farms, despite the growing use of m 10
28111 Visualization as the latest pedagogical technology: content and prospects of development. Yarovyi A. M., Yarovyi A. A., Belkin I. V. Суз The article outlines the role of new technologies in the educational space, considers the possibilit 12
28109 Prerequisites for the development of e-commerce in Ukraine: international experience and domestic features Kysh L. M. Суз Стаття присвячена передумовам розвитку електронної комерції в Україні: міжнародний досвід та вітчизн 14
28108 Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  Гунько І. В., Волошина О. В. Сун У статті доведено, що в сучасних ринкових умовах одним з основних питань навчання фахівців є якомога 16
28107 The Impact of Ecology on the Economic Development of Vinnytsia Region Samborska O. СSc Екологічна катасрофа стосується усіх областей України, і не покидає шкідливого впливу на екологію В 17
28106 Release of feed nutrients by extrusion of legumes Morozova L., Novakovska V. Суз The production of extruded feed for farm animals is a promising area of feed production. The use of 14
28105 The role of calcium ions in the prevention of riding mold of tomatoes in protected soil Morozova L. Суз Riding mold is a serious problem that can be encountered when growing tomatoes in greenhouses, and t 15
28104 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. Тд Результатами досліджень встановлено, що виробництво яловичини та її ефективність підвищується при пі 15
28103 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. Дк Результатами досліджень встановлено, що виробництво яловичини та її ефективність підвищується при пі 22
28101 Theoretical fundamentals of competitiveness management of enterprise products on the basis of marketing Savina S. S. Суз The article considers the theoretical and methodological and practical components of marketing manag 21
28100 Productivity and killing quality of rabbits under the action of complex probiotic enzyme additive "celozyme-probiol" Ogorodnichuk G. M., Datsyuk I. V. Суз The aim of this work is to study the effect of biotic enzyme additive "Celozyme-Probiol" o 15
28099 Formation of professional competence of future economists in the process of studying mathematical disciplines Novytska L. Суз The article is devoted to the study of the competence approach in the context of training future spe 24
28098 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., д.е.н. професор, декан факультету обліку та аудиту, Правдюк Н.Л., д.е.н. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Подолян-чук О.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галу-зях економіки, Мулик Т.О., к.е.н., Пвф Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерського 2
28097 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Труханська О.О., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф Програма розрахована на абітурієнтів із числа осіб, які здобули освітній рівень «Бакалавр» і мають н 0
28096 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Потапова Н.А., Юрчук Н.П. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Екон 0
28095 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Потапова Н.А., Юрчук Н.П. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфі 0
28094 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Вінниц Брояка А.А., Хаєцька О.П., Дюк А.А. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіка 2
28093 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфі 0
28092 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальніс 0
28091 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
28090 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
28089 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Марценюк О.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальніст 1
28088 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Пвф 1
28087 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О.,Руда О.Л., Марценюк О.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі осві 0
28086 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В.,Руда О.Л. Пвф 1
28085 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В., Руда О.Л. Пвф Здирко Н.Г. д.е.н., професор, декан факультету обліку і аудиту, Вдовенко Л.О., д.е.н., професор, зав 0
28084 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Козаченко А.Ю. Пвф Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті 0
28083 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра 0
28082 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра 0
28081 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування 1
28080 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма фахового вступного випробування 1
28079 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Л.В. Пвф Здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає здавання додаткового 1
28078 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня м 0
28077 Ecological and economic aspects of vegetable production in Ukraine Amons S. E. Суз The article considers the ecological and economic bases of vegetable production in Ukraine, emphasiz 16
28076 Organization of commercial activity in agricultural food markets Krasnyak O. Р. Суз In the conditions of intensive globalization of the world community the importance of the level of s 15
28075 Axiological model of psichological assistance for student youth Kholodova O. O. Суз The article analyzes modern theoretical, methodological and practical approaches to providing psycho 18
28073 Ways to improve the psichological cultyre of ctudent yоuth Kholodova O. O. Суз The article analyzes modern theoretical, methodological and practical approaches to providing psycho 18
28072 Determination of jamming angle in the cutting pair of finger feeding rotor and disc knife Kholodiuk O. V., Kuzmenko V. F. Суз The article substantiates the choice of parameters of the feeding rotor and disc knives by establish 15
28071 Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим Маньгора Т. В. Сун Розглянуто дослідження історії кодифікації українського права, зокрема “Українського кодексу 1743 20
28069 Restoration of body parts Shvets L. Суз Housings have the form of a box-shaped part with the presence of base planes and precise landing hol 14
28068 Business game as one of the key methods of educational technology in modern development conditions Belkin I. V. Суз The article outlines the role of innovative technologies in the educational space, considers the pos 14
28067 Evaluation of efficiency of application of growth stimulators and micro-fertilizers in maize crops Shcatula Y. Суз Maize varieties and hybrids are characterized by increased requirements for nutritional conditions a 15
28066 Efficiency of application of foliar dressings to soybean varieties in the conditions of the right bank forest-steppe Zabarna T. Суз Soybean (Glycine hispida Moench.) is a promising legume crop that can solve problems of plant protei 12
28065 Influence of phytobiotic on quality indicators of quail meat and liver Chudak R., Poberezhets J. Суз The purpose of the research was to investigate the dry Echinacea pallida extract effect on the amino 20
28064 Productivity of meat quails under the action of enzyme preparations Chudak R. A. Суз The research data on meat quails of the Pharaoh breed are presented in the paper. The enzyme alphala 15
28063 The effectiveness of feed with manganese chelate complex application for broiler chicken nutrition Chudak R. A. Суз According to the research results, the application of Multigain compound feed with chelate form of m 18
28062 The role of programming in sustainable development of rural areas in conditions of decentralization Kolesnik T. V., Lakomsky B. A. Суз This article substantiates and identifies the best options for solving modern problems of rural deve 14
28061 Development of bioenergy as a priority direction of grain market activation in Ukraine. Pravdiuk, N., Kazmir, V. Суз The article examines the role and importance of bioenergetics as a priority area of the grain market 20
28060 Complex coordination application for interactive methods while teaching foreign languages Voloshyna O. V. Суз The article examines interactive teaching methods, which are dialogical teaching methods based on th 16
28059 Робоча програма педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А. Нп Робоча програма здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і опод 5
28058 Вплив захисних лісових насаджень на якість природних вод Матусяк М. В., Квасневський О. А. Тд Ліс чинить позитивний вплив на чистоту стокової води, яка потрапляє у водоймища з водозбірних площ. 9
28056 Legal environmental protection against waste pollution Overkovska T. Суз The article considers certain components of the legal provision of environmental protection from was 17
28055 Sour milk drink with prebiotic properties Novhorodska N. Суз The use of bee pollen for the production of acidophilic products will give them bifidogenic and immu 22
28053 Інформаційні системи та технології в управлінні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування» першому (бакалав Зелінська О.В. Нп Програма навчальної дисципліни ІСтаТвУ 7
28052 Інформаційні системи та технології в управлінні. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галу Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету економіки та 8
28047 Business basis of investment activity in the agricultural sector of Ukraine / Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності в аграрному секторі України Kozyar N. O. / Козяр Н. О. Суз В статті розглядаються організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності в аграрному секторі 18
28046 The interbank credit market and role in providing the development of the banking system Ruda O. L. Суз The article deals with issues of interbank lending. The current state of the interbank lending marke 25
28045 From the histori of reconstruction and work Vinnytsia railway (1943 – 1950 s). Mazylo I. V. Суз An integral part of the Podillya economy was and remains a railway transport. The region inherited a 15
28043 Accounting and analytical support of management of organic production Gudzenko N., Podolianchuk O Суз The study aims to address the problems of accounting and analytical evaluation of organic production 18
28041 Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st Century Puyu V., Bakhmat M., Pantsyreva H., Khmelianchyshyn Y., Stepanchenko V., Bakhmat O. СScof On the basis of the "three sigma" rule, a statistical stratification of the Ukrainian effe 23
28040 Effect of fertilizers for Phaseolus vulgaris L. productivity in Western Forest-Steppe of Ukraine Didur I., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Olifirovych V., Olifirovych S., Tkachuk O. СWeof The scientific article summarizes the improving the efficiency of growing legumes by selecting varie 29
28039 Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва Правдюк Н. Л., Кожухар В. В. Сун Розглянуто аналітичне забезпечення управління процесом галузі садівництва. Розкрито сутність понять 17
28038 Influence of room microclimate and conditions maintenance on productivity calf of the milk period Varpikhovskyi R. L., Kucherenko O. M. Суз There is a direct relationship that the microclimate of the room affects the growth and development 21
28037 Features of legal clinics in the education system and society Mangora V.V. Суз The article considers activity of legal clinics in Ukraine and their role in professional training o 20
28033 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність буряка столового Окрушко С. Є. Тд Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність буряка столового. 13
28032 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів Окрушко С. Є., Кравчук О. В. Тд Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів. 17
28031 Control of weeds in agrophytocenoses of sowing peas Okrushko S.Y. Суз The article contains the results of research of the impact of measures to regulate the number and we 19
28026 Інформаційні технології. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-профе 4
28025 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О.В. Мв Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Пі 19
28024 Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня Потапова Н.А., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв Методичні рекомендації є навчально-методичним документом, який містить вказівки до проходження вироб 5
28023 Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Алескерова Ю.В, Грищук Н.В., Руда О.Л., Мулик Т.О. Нп НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адмініструван 5
28022 Features of land relations reform in Ukraine Zubar I., Onyshchuk Y. Суз Agricultural production, in contrast to industry and other areas of economic activity, is characteri 16
28019 Підприємництво. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07«Управління та адміністрування» спеціальність 07 Сахно А. А. Нп Програма "Підприємництво" 1
28017 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання Разанов С.Ф., Шевчук В.В. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог КМСОНП та тимчасової програми навчальної дисцип 0
28016 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва спеціальності 101 «Екологія» заочної форми навчання Разанов С.Ф., Шевчук В.В. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог КМСОНП та тимчасової програми навчальної дисцип 0
28015 Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестація 1, 2. Казьмірук Л.В. Мв Методичні вказівки містять розроблені теми винесених для опрацювання практичних занять студентами з 7
28014 Товарознавство. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Козаченко А.Ю., Новгородська Н.В. Мв В умовах ринкової конкуренції зростає роль торгівлі щодо забезпечення населення якісними і безпечним 2
28011 Ecological efficiency of increasing yield of agricultural crops by bee pollination Razanov S. F., Piddubna A. М., Husak O. B., Michchenko B. D. Суз The ecological efficiency of increasing the yield of agricultural crops due to bee pollination has b 21
28008 Marketing support of competitiveness management of agricultural enterprises Savina S. S. Суз The purpose of the study provides a scientific and theoretical justification of the methodological p 29
28004 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки / Determination of the main parameters of the rotary mower cutting apparatus Кондратюк Д. Г., Комаха В. П., Токарчук О. А., Палєвода Ю. А. / Kondratyk D., Komaha V., Tokarchuk O., Polievoda Y. Суз It was found that the effective length of the cutting edge of the knife is in direct proportion to t 24
28003 Language and ethnic community: historical aspect Smaglo N. Суз Each era has its own needs, raises its own problems, sets its own requirements, adequate to the poli 26
28002 E-commerce in Ukraine: problems and solutions Kysh L. Суз Робота присвячена проблемам електронної комерції в Україні та шляхам їх вирішення. 46
28001 Experimental research of oscillation parametersof vibrating-rotorcrusher Honcharuk I., Kupchuk I., Solona О., Tokarchuk О., Telekalo N. СScof In article experimental model and specifications Vibrating-Rotor Crusher for grinding feed grain are 41
28000 Theoretical principles and practical aspects of functioning of organizational and economic mechanism of reproduction of production and resource potenture Kubai O. G. Суз The development of a market economy, instability of the external environment, reform of property rel 27
27998 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н. В. Сун Кожне виробництво має свої відходи, в тому числі і сільськогосподарське. Активний розвиток сільськог 45
27997 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. Тд Along with the gradual reorientation from food crops to biofuel production, plant biomass energy has 41
27993 Formation of indicators set that characterize the level of staff motivation Ruzakova O. Суз The article proves the need to develop mathematical models for managing the process of motivation in 35
27991 Development of industrial animal husbandry in the context of environmental protection Boltovska L., Kovalchuk S. Суз The article considers the ecological and economic consequences of the meat sub complex enterprises. 39
27986 Особливості діяльності сфери гостинності в умовах пандемії Табенська О. І. Сун У статті досліджено тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині, заклади розміщення і харчу 43
27985 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. Дк Along with the gradual reorientation from food crops to biofuel production, plant biomass energy has 23
27984 Approaches to evaluation of the agriculture competitiveness level: empirical evidense in Ukraine Patyka N., Khodakivska О., Pronko L., Kolesnyk Т., Klymchuk О., Kamenschuk В., Zayed N. M. СSc In the article methodological approaches to assessing the Ukraine’s agriculture competitiveness have 40
27983 The investigation of conditions of the extreme arrangement of several classical geometric figures with a common center by estimating the length of the line and the area of their divergence Dubchak V., Manzhos E. Суз The article deals with the question of the optimal, extreme (minimum) location of one flat figure, n 41
27981 Geomorphological structure of soil cover relief of the Vinnytsia region as a factor of the intensity of erosion processes Bronnikova L. Суз The results of studying the features of erosion resistance of soils of Vinnytsia region with regard 36
27980 Research of modern features of cultural development management in higher education institutions Levchuk K. I., Spiridonova L. M. Суз The quality of education, especially higher education, is determined by one of the key factors that 44
27979 The impact of european integration processes on the development of rural areas of Ukraine Baldynyuk V.,Tomashuk I. Суз The article states that the modern global economic space promotes integration between countries in b 33
27974 The current state of flora in the national nature park «Podilski Tovtry» Lyubinskа L. G., Мudrak О. V., Аndrusiak D. V., Мudrak G. V., Dushanovа Т. V. СWeof The article considers the current state of the flora of the National Nature Park (NNP) “Podilski Tov 29
27973 The effect of growing technology elements on winter rapeseed seeds and quality under conditions of Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine Matsera O. Суз The article presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem – inc 23
27972 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. Тд Зміни у суспільстві відбуваються в усіх сферах, людина має адаптуватися до мінливого середовища. Циф 32
27971 Why ploughing remains actual Tomchuk V. Суз The article examines the techniques of ploughing as a component of differentiated tillage, which rem 34
27970 Digital marketing tools in the context of digitization processes Yurchuk N. Суз The article considers the essence of the concept of digital marketing, its structure and features in 47
27968 Effect of mineral fertilizers and biological preparations on sunflower productivity. Shcatula Y. Суз Intensive varieties and hybrids of sunflower are characterized by increased requirements for nutriti 35
27967 Features of application of mineral fertilizers in the growing of winter barley. Shcatula Y., Barsky T. Суз Winter barley can give high grain yields only on fertile soils and for the application of a sufficie 44
27962 Characteristics of linear growth of meadow clover varieties. Zabarna T. A. Суз The article highlights the results of research related to the biological peculiarities of growth, pl 39
27961 Ecological and economic problems of fertilizers application in crop production Berezyuk S., Pryshliak N., Zubar І. СScof Addressing urgent problems in the agricultural sector requires a comprehensive approach, taking into 63
27959 Productivity of soyben cultural under the influence of the growth regulating drugs Shevchuk V., Khodanitska O., Tkachuk O., Shevchuk О., Polyvanyi S. Суз The pre-sowing treatment of soybean seeds of Millennium variety with growth regulators Gulliver Stim 40
27958 Impact of retardants on sugar beet seed productivity Shevchuk O. A., Khodanitska О. О., Tkachuk O. O., Matviichuk O. A., Polyvanyi S. V., Golunova L. A., Kniaziuk O. V., Zavalniuk O. L. СWeof The study aimed to determine the aftereffects of dextrel and paclobutrazol on the seed productivity 37
27957 Current problems of taxation of cryptocurrency transactions. // Проблеми оподаткування операцій з криптовалютою Pravdiuk M. V. // Правдюк М. В. Суз The article analyzes international experience of taxation of cryptocurrency transactions. The main a 42
27956 Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten- containing ore concentrate with carbon Ryndiaiev V., Kholodiuk O., Khmelovskyi V., Petryshchev A., Yushchenko A., Fesenko G., Chaplyhin Y., Strelnikov V., Andreev A., Matukhno V. СSc This paper reports a study into the phase composition and microstructure of tungsten ore concentrat 35
27955 Analysis of development lines technological for production of dryfood mixtures Polievoda Y. Дк The variety of farming conditions, the specification of livestock production, food and feed producti 32
27952 Ecological assessment of drinking water quality by metal content in Vinnytsia Gutsol G. V. Суз The aim is to study the indicators of water quality from different sources of water supply in the ci 31
27951 Спосіб підвищення продуктивності люпину білого Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М., Пнк Спосіб підвищення продуктивності люпину білого включає використання бактеріального препарату Ризогум 35
27950 Компютерна програма "Harvesting Cereals Optimization v.1.1.5" Купчук І. М., Шаргородський С. А., Холодюк О. В., Левчук К. І., Гонтарук Я. В., Дідик А. М. Спд Основне призначення програми полягає в тому, що з її використанням можна швидко прийняти обґрунтован 29
27949 Current lending issues in the agricultural sector: the experience of Ukraine Mulyk T. O., Mulyk Ya. I., Суз The issue of financing small business activities, and in particular, microfinance, provided by domes 42
27944 Племінні та продуктивні якості маточного поголівя нової популяції жуйних в умовах Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Шпак Л. В., Казьмірук Л. В. Тд Вивчення племінних та продуктивних якостей маточного поголівя мясних комолих сименталів худоби в умо 37
27943 Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження Мулик Я. І. Сун В статті досліджено порядок організації підготовки та атестації судових експертів. Визначено, що су 37
27939 Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива Пришляк Н. В. Сун У статті наведено характеристику енергетичних культур. Проаналізовано структуру площ під енергетични 46
27938 Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні Пришляк Н. В. Сун У статті здійснено огляд міжнародних заходів та документів, пов’язаних з боротьбою зі змінами кліма 38
27936 Control of potassium concentration in fertilizing tomatoes in protected soil Morozova L. Суз Tomato is one of the main and popular vegetable crops not only in Ukraine but all over the world. Ac 38
27934 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 13 «Механічна інженерія» спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем "Бакалавр" денної та заочної форми навчання Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 2
27933 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня "Бак Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 5
27932 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 2
27931 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібер Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 3
27930 “Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікац Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 2
27929 The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine / Potrzeba zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej rolników w Ukrainie Vdovenko L. / Wdovenko L. O., Vdovenko I. / Wdovenko I. S. Суз An article on modern trends in the agricultural insurance market in Ukraine./ Artykuł o współczesnyc 22
27927 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 141 «Електротехніка електроенергетика та електроме Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 6
27925 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практи 4
27924 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 1 Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практи 3
27923 Збалансоване природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» для студентів факультету агрон 5
27922 Аграрна економіка і підприємництво. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) освітнього рівня; Вінн.нац.аграр.у Сахно А.А., Томашук І.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Агра 1
27920 Аграрна економіка і підприємництво. Методичні вказівки до виконання практичної та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврс Сахно А.А., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичної та організації самостійної роботи студентів денної та зао 2
27919 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни освітньо-науковий ступінь – доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВЦ Чудак Р. А. Мв Наведені методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, відповідні форми запису результатів 0
27911 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Технологія продукції ресторанного 4
27910 Митне регулювання ЗЕД. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних заклада Дюк А.А. Мв Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підпр 1
27909 Митне регулювання ЗЕД. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закл Дюк А.А. Нп Митне регулювання ЗЕД. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за осві 0
27906 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Мазур О.В. Мв Представлено комплекс практичних робіт із дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинни 2
27905 Дослідження контролю якості запасних частин мобільної техники / Research of guality control of spare parts of mobile eguipment Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B. Суз Тривала експлуатація мобільних машин в основному залежить від технічного стану, який підтримується я 30
27904 Digital technologies for professional growth and innovative development of educational institutions Tsyrulnyk S., Krysak A., Krysak L., Nechyporenko (Sitash)T. Мвз Academic teaching and learning strategies have been changed recently as a result of expanded access 33
27901 State and prospects of development of organic production in Ukraine Аmons S. Е. Суз The article substantiates the relevance of research in the context of global trends in organic agric 32
27900 Insurance in tourism Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fedoryshyna L. Суз Under conditions of the technological revolution, computerization and knowledge management, the most 42
27898 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Б Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 3
27897 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і о 5
27896 Improving the business processes management at enterprises in the context of digitalization Kysh L. M. Суз The objective of the article is to study the role of business process management in the context of d 48
27895 Influence of enzyme preparations on productive and morphological indicators of broiler chickens Ogorodnichuk G., Datsyuk I. Суз The use of the enzyme preparation in the feed for broiler chickens is economically justified: an inc 29
27894 Prospects of using representatives of the genus Cotinus Mill. in the conditions of Vinnitsa Matusiak M. Суз Studies have shown that the genus Cotinus has 2 species of plants: C. obovatus Raf. and C. coggygria 28
27893 Selection of feeding channel parameters of bitter-knife shredding machine Kholodiuk O., Kuzmenko V. Суз The present article deals with the selection of parameters of the feeding channel of the biter-knife 31
27892 The intensity of accumulation of heavy metals in the leaf mass of milk thistle seeds with its mineral fertilizer Razanov S. F., Piddubna A. М., Husak O. B. Суз The influence of mineral fertilizer of milk thistle on the intensity of accumulation has been studi 27
27891 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 8
27890 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібернетик Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 6
27889 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 8
27888 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 2
27887 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 5
27886 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 141 «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка» освітньог Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 9
27885 Програма атестаційного екзамену спеціальності 202 захист і карантин рослин галузі знань 20 аграрні науки та продовольство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кваліфікація: бакалавр з захисту і карантину рослин денна форма навчання Пінчук Н.В. К Програма атестаційного екзамену спеціальності 202 захист і карантин рослин галузі знань 20 аграрні 3
27884 Управління персоналом. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Гарбар Ж.В. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освіт 3
27883 Управління персоналом. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Гарбар Ж.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 0
27882 Технологія виробництва продукції рослинництва: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльн Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 4
27881 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього рівн Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 4
27879 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисци 3
27878 Personification of temporal concepts as a kind of metaphorical depiction of reality in the works of Vinnytsia region writers of the ХХth century Horobets A. Суз The article defines the role and nature of artistic means of figurative meaning, in particular metap 32
27867 Reduction of environmental pollution during biofermentation of solid and liquid waste of animal enterprises Varpikhovskyi R. L., Boyko A. I. Суз Solid waste processing of livestock enterprises takes place under different types of composting. Dur 36
27860 Cow housing under sanitary and hygienic conditions of milk production Tomashevsky E. М., Varpikhovskyi R. L. Суз It is established that in the stall period (November - March) the microclimate of the cowshed is 4.0 35
27853 Dynamics of leaf area and yield of zucchini plants in the forest-steppe of the right bank of Ukraine Palamarchuk І. І. Суз The influence of mulching materials and water-retaining granules on the formation of the assimilatio 31
27851 Технологічні заходи підвищення продуктивності ячменю ярого залежно від попередника та застосування добрив і біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. Тд Встановлення впливу мінеральних добрив та біостимуляторів на урожайність ячменю ярого. Дослідження п 29
27850 Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від фону живлення в умовх Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. Суз Встановлення впливу мінеральних добрив на урожайність сортів ячменю ярого. Дослідження полягали у вн 40
27849 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія виробниц 4
27848 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Програма навчальної дисципліни. Токарчук Д.М. Нп Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Програма навчальної дисципліни. 7
27845 Карантин рослин Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Нп Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Карантин рослин» для студентів вищих навчал 170
27840 Formation of the mechanism of anti-crisis management in agricultural enterprises Нarbar Zh., Gorinska V. Суз The article substantiates the theoretical and practical aspects of the formation of crisis managemen 33
27839 Analysis of development lines technological for production of dry food mixtures Polievoda Y. Тд The variety of farming conditions, the specification of livestock production, food and feed producti 34
27834 Artificial intelligence as a subject of intellectual property law Tymoshenko Y. A., Pavlova A. A. Тд The use of artificial intelligence (AI) is becoming the most important factor in the development o 42
27832 Development of self-educational competence of future engineers of computer systems and automation Dzhedzhula O. Суз The article analyzes the research of the problem of developing self-educational competence. There ar 29
27831 Радослава – новый сорт-синтетик люцерны посевной (medicago sativa l.) Бугайов В. Д., Мамалыга В. С., Горенский В. Н., Суз Создание сортов-синтетиков люцерны посевной с комплексом улучшенных хозяйственно ценных приз 36
27830 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціал 0
27827 Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеці Брояка А.А, Сахно А.А., Хаєцька О.П. Пкд Видання визначає аспекти підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом. Включає 4
27823 Analytical support of credit capacity assessment of business entities and its improvement Tomchuk O. Суз The article examines the components of information support for assessing the credit capacity of the 41
27822 Social structure of the Russian Empire South-Western provinces population in the mid-19th century. Boiko Y. Суз The article examines the South-Western provinces (Right-Bank Ukraine) population social structure fe 34
27821 Migration of heavy metals in the soil profile Yakovets L. Суз The problem of pollution of the soil environment with heavy metals is analyzed. Of particular import 40
27820 Toxic and ecological assessment of agricultural products of agrocenozes of the Right bank forest steppe depending on the intensity of agricultural chemistry Yakovets L. Суз The article presents studies on the toxic-ecological assessment of аgricultural products of agroceno 43
27812 Peculiarities of agromarketing management in agricultural enterprises Аmons S., Krasnyak O. Суз The article presents the results of the analysis of marketing management at the enterprises of the a 54
27811 Study of indicators of chemical composition of zucchini products (Cucurbita pepo var. Giraumontia duch.) in the conditions of the Forest-steppe of Ukraine Palamarchuk І. І. Суз According to the results of the research, the influence of varietal characteristics on yield, biomet 40
27809 Demo-confessional situation in the South-Western provinces of the Russian Empire in the mid-19th century. Boiko Y. Суз The issues of the demographic and confessional situation in the South-Western provinces of the Russi 43
27808 Current trends in the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of evropean integration Martseniuk O. V. Суз The study of the article is aimed at highlighting the features of European integration processes in 37
27800 Znaczenie rolnictwa w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego / The role of agriculture in ensuring world food security Wdowenko L. A. / Vdovenko L. Суз Wzmocnienie procesów globalizacyjnych i zaostrzenie problemów zaopatrzenia świata w żywność wymaga p 43
27799 Implementation of Public-Private PartnershipModels in the Field of Ecological Modernization of the Environmental Safety System Kaletnik G., Lutkovska S. СScof The article considers various forms of public-private partnership, which allow extensive use of priv 68
27796 Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту Шевчук О. А. Тд В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників 31
27795 Features of sheet apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk О., Shevchuk V. Суз We studied the influence of antigibberellin compounds with different mechanisms of action-Paclobutra 41
27794 Physiological activity of plant growth stimulators Khodanitska O., Shevchuk О., Tkachuk O., Matviichuk O. Суз The article considers the physiological activity of plant growth stimulants based on phytohormones. 34
27792 Features of innovation politics of enterprises Khaietska O. P. Суз The analysis of the level of innovative activity of enterprises is carried out. The main types of in 44
27782 Essence and Concept of Capitalization of Enterprises its Types and Methods of Evaluation Pronko L., Kolesnik Т., Samborska О. СScof The historical aspect of the development of scientists` views on the company`s capitalization is stu 48
27779 Профілактичні заходи маститу у корів в сухостійний період / The preventive measures of mastitis in cows during the dry period Паладійчук О. Р. / Paladiychuk O. R. Суз Проблеми із захворюванням на мастит дуже часто є результатом інфекцій, на які наражаються корови у с 37
27778 Дослідження характеристики наростоутворення після деформаційного зміцнення при деформуючому протягуванні Study of characteristics of growth formation after deformation strength during deforming strength Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B. Суз Precold deformation hardening significantly reduces the work of deformation during processing of pla 33
27777 Conceptual reflection of market evolution and limitation of the theory of stepwise approach to the interpretation of market bases of society Lohosha R. V. Суз The article reveals the conceptual reflection of the evolution of the market and civilization may ha 43
27775 The Modeling of the Production Process of High - Starch Corn Hybrids of Different Maturity Groups Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk І., Telekalo N. СScof The article presents the results of mathematical modeling based on the construction and use of vario 51
27774 Бюджетна система. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв Викладений матеріал містить опис навчальної дисципліни «Бюджетна система» Плани практичних занять 5
27756 Yield and qualitative properties of winter rapeseed hybrids depending on the applied norms of fertilizers and terms of sowing Matsera O. Суз The most significant impact on the formation of winter productivity rapeseed had sowing dates, and a 36
27754 Strategic direrections of increfsing the cjmpetitives of agricultural enterprises Krasnyak O. Р., Аmons S. Е. Суз The article considers issues related to increasing the competitiveness of domestic agricultural ente 36
27752 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої фкнкції / Improvement of cow reproduction by activation method their sexual function Паладійчук О. Р. / Paladiychuk O. R. Суз Проблема відтворення стада залишається складною і важко вирішуваною. Між планованими показниками і ї 35
27742 Constitutional base for unification of territorial communities Pravdiuk A. Суз The article analyzes the constitutional base for unification of territorial communities. The main ap 39
27741 International experience of cryptocurrency regulation Pravdiuk M. Суз The article considers international experience of legal regulation of cryptocurrencies, provides leg 43
27738 Food security of the state: the main problematic aspects Yaremchuk N., Zubar I. Суз The article reveals the essence of the concept of "food security" and substantiates its fu 38
27736 Enterprise development strategy: innovation and internal flexibility Tomashuk I. V., Tomashuk I. O. Суз Approaches to development of strategy of innovative development of the enterprise are considered. It 45
27735 Development of rural areas in the conditions of decentralization of power in ukraine Tomashuk I. V., Tomashuk I. Суз The article considers measures of reorganization of the economic mechanism of territorial administra 44
27734 Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. Vdovenko L., Herasymchuk V. Суз The paper defines the essence of the concepts of "investment" and "foreign investment 41
27732 Вплив лісових насаджень на екологічну стабільність водозбірних басейнів та якість природних вод у межах Вінницької області Нейко І. С., Матусяк М. В., Квасневський О. А. Суз Studies of the influence of forest cover on the chemical composition, presence of compounds and surf 34
27727 Aутсорсинг: семантика, види та форми / Outsourcing: semantics, types and forms Подолянчук О. А. / Podolianchuk O. A. Суз Дослідженнями доведено, що в наукових працях і словниках дефініція аутсорсингу трактується по різном 37
27726 Modern model of ties between the participants of economic relations in terms of post-industrial development of society Fostolovych V. Суз We have studied the relationship between the participants in economic relations in terms of post-ind 50
27720 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог програми навчальної дисципліни для підготовки а 1
27719 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до проведення практичних робіт аспірантами денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог програми навчальної дисципліни для підготовки а 1
27718 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Калетнік Г.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-н 3
27716 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор фі Подолянчук О.А. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 37
27574 Mobile Equipment for Ultrasonic Cavitation Inactivation of Microorganisms in the Liquid Environment Luhovskyi O., Bernyk I., Gryshko I., Abdulina D., Zilinskyi A. СSc The article is devoted to the study of the possibilities of ultrasonic cavitation inactivation of mi 37
27403 The Influence Of The Gross Regional Product On The Formation Of The Financial Potential Of The Region Davydenko N., Dibrova A., Onishko S., Fedoryshyna L. СSc The relevance of the research topic is due to the fact that in the current economic conditions, the 57
27304 Development of the scheme of the installation for mechanical wastewater treatment Sevostianov I. V., Ivanchuk Ya. V., Polishchuk O. V. Lutsyk V. L., Dobrovolska K. V., Smailova S., Wójcik W., Kalizhanova A. СSc The paper presents schemes of various equipment for the mechanical treatment of industrial and domes 55


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska