The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2021

<
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
32501 Формування симбіотичного апарату сочевиці залежно від інокуляції та обробки насіння мікроелементами Дідур І.М., Коршевнюк С.П. Сун У статті наведено результати багаторічного вивчення особливостей формування симбіотичного потенціалу 38
32062 Використання ланцюгів постачання в умовах діджиталізації економіки Коляденко С.В. Сун В умовах розвитку сучасного суспільства та швидких змін в існуванні економічних систем виробництва, 59
32032 Комп'ютерна програма «Integrated competitiveness» («Integ.Сom») Чіков І.А., Юрчук Н.П., Коляденко С.В. Ас Комп`ютерна програма «Integrated competitiveness» («Integ.Сom») – це повнофункціональна автоматизова 55
31755 Economic and energy efficiency of growing Cereal grasses Karbivska U.M., Kolodnenko N.V., Asanishvili N.M. Malinovskaya I.M., Holodna A.V., Konyk H.S., Panakhyd H.Y., Dzyubailo A.H., Solovei H.M., Hetman N.Y., Voloshchuk M.D., Hryhoriv Y.Y., Turak O.Y., Turak O.D. СWeof Modern requirements of agriculture require new approaches to provide the region with high quality fe 58
31744 Research of the processes of acoustic cavitation technology for processing dispersed media Nazarenko I., Bernyk I. СSc The operation process of acoustic treatment of technological media is investigated. The assessment a 50
31717 Research of technical systems of processes of mixing materials Nazarenko I., Bernyk I., Dedov O., Rogovskii I., Ruchynskyi M., Pereginets I., Titova L. СSc The process of a vibration concrete mixer has been investigated. Well-coordinated equations of motio 35
31358 Enterprise multi-level energy efficiency management system development Makedon V., Dzeveluk A., Khaustova Y., Bieliakova O, Nazarenko I. СSc Improving the energy efficiency of the economy is a complex problem, the solution of which involves 5
31322 The heap parts movement on the share- board surface of the potato harvesting machine. Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R. СSc The article is devoted to the problem of the reduction of tubers mechanical damages while providing 6
31318 Effect of cultivation method of Panicum virgatum and soil organic matter content on the biomass yield Galytska M., Kulyk M., Rakhmetov D., Kurylo V., Rozhko I. СSc The relevance of the research lies in tackling an important problem: mitigating anthropo 1
31317 Investigation of the Influence of Permanent Traffic Lane Properties on Rolling of Bridge Agricultural Equipment Wheels Bulgakov V., Ivanovs S., Kuvachоv V., Prysiazhniuk D. СSc Movement of bridge agricultural equipment along the permanent traffi c lanes is characterised by sig 3
31276 Optimization of parameters of the mobile machine adaptive hydraulic circuit. Buriennikov Y., Kozlov L., Rusu O., Matviichuk V., Pyliavets V., Semychasnova N., Rusu I. СSc Mobile machine hydraulic circuits tend to adopt electrohydraulics. Such hydraulic circuits are based 1
31275 Дослідження хвильового опору рідинно-дисперсних середовищ в умовах ультразвукової кавітаційної обробки. Берник І.М., Назаренко І.І., Луговський О.Ф. Сун Проведено дослідження ефективності використання кавітаційної енергії в технологічних процесах. Встан 8
31248 Вплив схеми розміщення і густоти рослин на біометричні показники та урожайність перцю солодкого. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Оплаканська А.Б., Мулярчук О.І. Сун У дослідженнях використовувався ранньостиглий сорт перцю солодкого Афродіта, призначений для спожива 12
31241 Теорія сутності дефініції «сільські території». Беженар І.М., Мамчур В.А., Малік Л.М., Германюк Н.В., Демченко О.В. Сун Мета статті – поглибити теоретичні та обґрунтувати методологічні положення щодо визначення поняття « 7
31226 Development of perspective equipment for the regeneration of industrial filters. Sevostyanov І., Zozulyak I., Ivanchuk Y., Polischuk O., Koval K., Wójcik W., Kalizhanova A., Kozbakova A. Мвз Article is devoted to the solution of an actual problem of regeneration ion-exchange pitches which i 3
31163 Якість м’яса у свиней за використання у годівлі кормових добавок. Бондаренко В.В., Главатчук В.А. Мвв Монографія написана на основі експериментальних даних дисертації. Авторами подано теоретичний матері 20
31161 Управління персоналом як ефективний інструмент удосконалення роботи підприємств індустрії гостинності. Лопатюк Р.І. Сун Метою статті є дослідження питань, що визначають взаємозв’язок між функцією управління та її інструм 3
31150 Кормова поведінка та молочна продуктивність корів різної вгодованості. Поліщук Т.В., Бондаренко В.В. Сун Наведено результати кормової поведінки та молочної продуктивнісоті корів української чорно-рябої мол 10
31133 Контроль якості лікувально-столових мінеральних вод закарпаття за вмістом гідрокарбонатів та ступенем мінералізації. Морозова Л.П., Гриневич М.О. Сун На сьогоднішній день екологічна ситуація вимагає наукового підходу до використання природних багатст 3
31122 Особливості поведінкових реакцій корів різної вгодованості. Поліщук Т.В. Дк Одним із стратегічних напрямів розвитку молочного скотарства в Україні є широке застосування енергор 5
31108 Родена – новий сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago sativa L.) інтенсивного типу. Мамалига В.С., Бугайов В.Д., Горенський В.М., Смульська І.В. Сун Подальший розвиток тваринницької галузі в нашій країні залежить, перш за все, від виробництва кормів 4
31093 Development and preservation of human capital under the conditions of the creative economy. Samborska O. Суз The transformation of the world economy is characterized by a change of emphasis from an industrial 6
31092 Обґрунтування раціонального способу та обладнання для сушіння високовологого насіння баштанних культур. Цуркан О.В. Сун В статті запропоновано принципово нову концепцію енергоощадного сушіння високовологих насіннєвих мат 19
31091 Аналіз вібраційних технічних засобів для сушіння насіння гарбуза. Цуркан О.В. Сун Значною перепоною у розширенні виробництва гарбуза є нестача якісного посівного матеріалу. В зв’язку 14
31090 Системний підхід до вивчення технології післязбиральної обробки насіння гарбуза. Цуркан О.В. Сун Основним технічним завданням аграрного виробництва в галузі насінництва є отримання кондиційного нас 13
31071 Investigation of interaction of a tool with a part in the process of deforming stretching with ultrasound. Weselowska N., Turych V., Rutkevych V., Ogorodnichuk G. Мвз Investigation of interaction of a tool with a part in the process of deforming stretching with ultr 10
31070 Analysis of the character of change of the profilogram of micro profile of the processed surface Veselovska N., Shargorodsky S., Rutkevych V., Iskovych-Lototsky R. Мвз Analysis of the character of change of the profilogram of micro profile of the processed surface 14
31069 Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій. Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. Мвв Монографія відображає сукупність попередньо отриманих результатів та проведених практичних польових 38
31062 Оцінювання енергонасиченості широколінійних (портальних) транспортних засобів сільськогосподарського призначення. Солона О.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Адамчук В.В. Сун Багаторічними дослідженнями встановлено, що при роботі трактора на м`яких ґрунтах, характерних майже 5
31058 Psychological And Pedagogical Aspects Of Innovation Processes In Educational Activities. Tymoshenko Y., Yurchenko L., Lazorenko S., Mnozhynska R., Hatsenko H. , Narozhna N. СWeof The article conducted an interdisciplinary study of the concepts of innovation, innovation, innovati 3
31057 Онтологічні підстави соціогуманітарної парадигми сучасного наукового розвитку. Макаров З.Ю. Дк З 1970-х рр. некласична наука, що склалася на межі ХІХ-ХХ століть, змінюється черговим переглядом та 4
31056 Possibilities of estimating the velocity of capillary blood circulation according to optical capillaroscopy. Avrunin O.G., Nosova T.V., Shushliapina N.O., Palii I.K., Manhora T.V., Omiotek Z., Kashaganova G., Imanbek B. СScof The article is devoted to the problem of studying microcirculation, because one of the reasons for t 10
31046 Методологічні зрушення в репрезентації предмету соціальної філософії. Макаров З.Ю. Дк Методологічна рефлексія предмету соціальній філософії періодично поновлює свою актуальність у відпов 3
31000 The decentralization reform in ukraine is the basis for the financial independence of the territories and their development. Vdovenko L., Titov D. Мвз The article is devoted to assessing the state of implementation of the state administration decentra 8
30999 Economic development strategies: Micro, macro and mesoeconomic levels. Vdovenko L., Titov D. Мвз The article is devoted to assessing the state of implementation of the state administration decentra 1
30977 Інвестиційні поступи як основа соціально-економічних перетворень в аграрній галузі. Грищук Н.В. Сун У статті досліджено питання актуальності інвестицій як зовнішнього джерела фінансування сільськогосп 9
30970 Information technologies in the management of the enterprise. Kysh L. Суз Information technology is widely used in all spheres of modern life, which marks the introduction of 4
30964 Актуальні проблеми агровиробництва в умовах запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Захарченко В.І. Сун Проаналізовано актуальні проблеми агровиробництва, зокрема такі як: парцеляризація (подрібнення) зем 4
30962 Вплив сидератів на родючість ґрунту. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Овчарук В.В., Овчарук І.І. Сун Метою статті є вивчити вплив різних видів післяжнивних сидеральних культур на показники родючості ґр 13
30961 Склад і біометричні показники полезахисних лісосмуг центрального Лісостепу. Ткачук О.П., Панкова С.О. Сун Представлено власні результати досліджень щодо сучасного стану полезахисних лісосмуг. 16
30956 Динаміка виробництва сої в Україні та світі. Коробко А.А. Сун У статті висвітлено значення сої як однієї з головних сільськогосподарських культур для життєзабезпе 12
30954 Energy Monitoring System based on IoT. Tsyrulnyk S., Tromsyuk V., Tsyrulnyk M., Rymar P. СSc Today, electrical appliances at home and work have become indispensable assistants that create comfo 6
30918 Current trends in the field of logistics management at the enterprise. Kysh L. Суз In terms of management content, logistics management includes logistics activities and other activit 7
30912 Програмне резервування мікропроцесорних систем. Цирульник С.М., Бородай Я.О., Ткачук В.М., Непийвода М.В. Суз У статті розглядаються питання, що пов’язані зі стійкістю та надійністю програмного забезпечення мік 6
30889 Determinants of the Growth of the Financial-Economic Potential of Rural Territorial Communities of Ukraine. Vdovenko L.O, Martseniuk O.V., Ruda O.L., Titov D.V., Kholiavitska K.S. СSc The article considers the determinants of the growth of the financial-economic potential of rural te 13
30880 Земельні ділянки: облік та оподаткування. Подолянчук О.А., Олійник Я.Ю. Сун Метою дослідження є розкриття сутності категорії «земельна ділянка» як об’єкта обліку та оцінка зак 9
30879 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України. Томашук І.В. Дк Розвиток європейської інтеграції сприяє змінам у сільському господарстві та розвитку порівняно новог 4
30875 Економічний зміст і види Fintech інновацій. Мулик Т.О., Олійник О.О. Сун Мета статті полягає в поглибленні теоретико-прикладних засад дослідження сутності поняття «FinTech і 22
30861 Інформаційно-консультаційне забезпечення функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Корінець Р., Польова О., Рудич О., Бачинський Р. Сун Сільськогосподарські мікро-, малі та середні підприємства обмежені у доступі до кращих сучасних агро 1
30857 Method of experimental research of steering control unit of hydrostatic steering control systems and stands for their realization. Ivanov M., Motorna O., Pereyaslavskyy O., Shargorodskyi S., Gromaszek K., Junisbekov M., Kalizhanova A., Smailova S. СSc The original method of experimental studies of separate steering control units for the systems of hy 7
30852 Оцінка фінансового стану підприємства Кушнір А.В. Тд За ринкових умов підприємства несуть повну економічну відповідальність за результати своєї діяльност 11
30851 Власні фінансові ресурси підприємства й джерела їхнього формування. Кравець В.М. Тд Фінансове становище підприємства визначається її підготовкою та використанням їх ресурсів. Воно хара 10
30833 Теоретико-організаційні аспекти механізму кредитування аграрних підприємств Томашук І.В., Томашук І.О. Сун Банківське кредитування аграріїв залишається одним з найважливіших питань, які потребують глибокого 13
30827 Збалансованість територіальної органі­ зації агроландшафтів Cхідного Поділля: науково­методичні і практичні підходи Мудрак О.В., Ганчук М.М., Мудрак Г.В., Шевченко І.А., Зіновчук Н.В., Хаєцький Г.С Сун «Стратегією сталого розвитку України до 2030 року» передбачено запровадження ефективних та 5
30825 Еміграційні процеси в Україні як дестабілізуючий фактор трудового потенціалу Самборська О.Ю., Горгота В.А. Сун Дослідження розкриває основні причини та наслідки для соціально-економічного розвитку економіки Укра 5
30821 Українська модель ринку землі – інклюзив чи «гібрид» латифундистської моделі? Захарченко В.І. Сун Обгрунтовано, що українська модель ринку ЗСП з 1 липня 2021 року і до 1 січня 2024 року матиме багат 2
30796 Financing the greening of enterprises in industrial regions of Ukraine in the context of sustainable development Laktionova O., Harbar Z., Melikhov A., Slobodianiuk O., Gevko V., Desiatskyi S. СWeof The work is devoted to the study of improving the environmental situation in industrial regions with 5
30780 Відбудова, відновлення роботи і реконструкція залізничного транспорту в 1943–1950-х рр.,об’єднання регіонів України Мазило І.В. Сун У статті аналізується процес відбудови залізничного транспорту в Україні у воєнні роки і період післ 7
30779 Процедурні аспекти створення, проведення і розбір рольової гри. Бєлкін І.В. Дк Сьогодні в усьому світі сучасної вищої школи є безліч підходів і трактувань сучасних методів активно 14
30754 Yield, chemical composition and the level of accumulation of heavy metals in the vegetative mass and seeds of milk thistle (Silybum marianum L.) in different types of organic fertilizer Razanov S.F., Razanova A.M., Àmons S.E., Gutsol G.V. Суз The article presents the results of research on the influence of organic fertilization of gray fores 18
30753 Lead and cadmium transition in soil – plant – honey system Razanova O., Skoromna O. Суз The quality of honey selected from apiaries located in the Vinnytsia region of the central part of U 6
30749 Теологія. Методичні поради, тематика індивідуальних навчальних завдань та контрольні запитання для самостійної роботи для студентів (першого) бакалаврського рівня за спеціальностями: агроінженерія-208; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-1 Мазило І В Мв Самостійна робота як один із засобів оволодіння студентами програмового матеріалу 0
30748 Development of the technological process of forming rings from sheet samples by stamping rollers and rotary hood Kupchuk I., Kolisnyk M., Shtuts A., Paladii M. Суз The publication presents the results of the development of a combined technological process of form 9
30746 Legal status of subjects of the constitutional right of land ownership Pravdiuk A. Суз The article considers the problems of the legal status of subjects of the constitutional right of la 9
30744 Agroecological assessment of green manures grown from winter grain harvest lost in the conditions of the right-bank Forest-steppe of Ukraine Razanov S., Ovcharuk V., Krasnyak O., Bakhmat M., Bakhmat O. СWeof To increase soil fertility and reduce their pollution by various harmful substances, including heavy 6
30743 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику Мазур В.А., Колісник О.М. Сун У статті висвітлено експериментально-польового дослідження наукової проблематики – підвищення врожай 18
30739 Сучасні трансформації розвитку сфери туризму та індустрії гостинності Головня О.М., Ставська Ю.В. Мвв Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів та практичному інструментарію розви 9
30706 Крос-платформне програмування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Яровенко А.Г. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні наук 4
30705 Безпека продукції тваринництва і продовольчої сировини, система НАССР. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, галузь знань 20 «Аг Голубенко Т.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальність 1
30700 Загальна і спеціальна ветеринарна вірусологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2022. Побережець Ю. М. Нп Навчальна програма з дисципліни «Загальна і спеціальна ветеринарна вірусологія» передбачає ознайомл 6
30699 Мікроструктурний аналіз харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 Вир Яремчук О.С., Бондар М.М. М Мв В оновлених методичних вказівках наводиться матеріал, що включає основні вимоги до якості сировини, 5
30698 The assessment of allelopathic sensitivity of oilseed radish (Raphanus sativus l. var. oleiformis Pers.) to the main weeds of its agrocenoses at the stage of initial growth Tsytsiura Y. Суз У статті наведено результати досліджень алелопатичної чутливості редьки олійної до основні види бур` 15
30697 Свідоцтво про авторство на сорт люцерни посівної Раміна. Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М., Мельничук Т.В. Ас Створено новий сорт люцерни посівної з високими показниками урожаю сухої речовини та насіння, толера 4
30696 Information reproduction systems in information business logistics Volontyr L. Сун The article considers the fundamentals of the information reproduction systems formation in the opto 68
30695 The use of dairy cows of French breeding in the conditions of Ukraine Polishchuk T., Karatieieva E., Bondarenko V., Datsuk I. СScof The study of milk productivity of French Holstein and Montbéliard breeds is regarded in the article, 8
30694 Cognitive linguistics and modern language pedagogy Zavalniuk I., Bohatko V., Pavlyuk, O., Kholod I., Horobets R СWeof Abstract: In recent years, modern pedagogical science has seen increased interest in the educational 8
30692 Концепція інтегрованого розвитку міст: європейський досвід та його можливості застосування в Україні Головня О.М. Дк Європейський досвід розвитку конкурентоспроможних громад доводить, що для формування підходів інтегр 3
30691 Agroecological Bases of Sustainable Development Strategy for the Rural United Territorial Communities of the Western Polissya Region Portukhay O., Lyko S., Mudrak O., Mudrak H., Lohvynenko I. СSc The article considers the influence of agroecological indicators on the sustainable development of t 10
30689 Програма виробничої експлуатаційної практик першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В. А. ,Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп Програма виробничої експлуатаційної практики першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі зна 5
30688 Програма виробничої електромонтажної практики першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В. А., Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп Програма виробничої електромонтажної практики для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», 2
30687 Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві Германюк Н.В. Сун Стаття висвітлює специфічні ознаки маркетингової діяльності у сільському господарстві. Наголошено, щ 9
30686 Сучасний стан та особливості формування соціальних стандартів в Україні Березюк С.В. Сун У статті розглянуто сутність економічної категорії «продовольча безпека», визначено та охарактеризов 5
30685 Development and preservation of human capital under the conditions of the creative economy. Kuznetsova N., Tkachuk V., Obikhod S., Vlasenko T., Samborska O. Суз Досліджується людський капітал та його складові у розвитку креативної економіки. Велика увага приділ 6
30684 Creation of electric conductive coatings using gas-dynamic spraying Gaidamak O. Matviychuk V. Сун The article presents the results of research on the processes of creating conductive coatings based 13
30683 Інституційні пастки земельної реформи щодо зміни форм власності на землю Захарченко В.І. Сун У статті розглянуто актуальні питання інституційного супроводу земельної реформи в Україні щодо змін 4
30682 Аналіз проблем і перспектив зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС Хаєцька О.П. Сун У статті проаналізовано особливості зовнішньої торгівлі України з іншими країнами, зокрема з країнам 6
30681 Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку: переваги та недоліки застосування Правдюк Н.Л.,Обнявко М.В. Сун Розглянуто вплив використання технології блокчейн з двох точок зору, а саме підприємств та зацікавл 18
30680 Масометрична оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л.В. Дк Актуальним є використання масометричної оцінки при доборі корів української червоно-рябої молочної п 5
30679 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств Чіков І.А. Дк Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Цифрова економік 18
30678 Побудова інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства Чіков І.А. Дк Метою побудови інтегрального показника оцінки ефективності економічної системи є спрощений аналітичн 16
30677 Побудова інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства Чіков І.А. Тд Метою побудови інтегрального показника оцінки ефективності економічної системи є спрощений аналітичн 23
30676 Шляхи інтенсифікації виробництва насіння трав Спірін А.В., Цуркан О.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Сун Основною стримуючою розвиток насінництва причиною є агротехнічні та фізико-технічні особливості росл 14
30675 Експериментальна оцінка енергетичних параметрів об’ємної вібросепарації сипкої продукції. Омельянов О.М. Сун У статті наведені результати експериментів по оцінці параметрів вібросепарації при використанні прив 3
30674 Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні Кіпоренко С.С. Тд Сучасний розвиток будь-якої країни неможливий без використання сучасних інформаційних технологій. У 6
30671 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В. Дк Сучасний стан економіки будь-якої країни, яка будує свої відносини в різних сферах за ринковими зако 3
30669 Методичні аспекти аналізу управління фінансовою безпекою підприємства. Федоришина Л.І. Сун У статті розкрито сутність і проаналізовано структурно-елементне наповнення поняття «фінансова безпе 16
30668 Information support for monitoring the state of the grain industry of Ukraine in the conditions of euro integration Pravdiuk N., Burko K. Сун The needs of information support for monitoring the state of the grain industry at different levels 14
30667 Стратегія управління відходами сільського господарства для досягнення цілей EUROPEAN GREEN DEAL. Гончарук І.В. Тд Україна – вододефіцитна країна, проблема екологічного стану водних об’єктів є актуальною для всіх во 19
30666 Економіко-екологічні перспективи вирощування енергетичної верби Ялтушківською дослідно-селекційною станцією ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Яремчук Н.В. Сун У статті проаналізовано особливості енерговикористання в Україні, за результатами чого встановлено, 23
30664 Значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві Коваль Л.В., Лепетан І.М. Сун У статті обґрунтовано значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві. Зокрема, о 12
30663 Доходи суб’єктів господарювання: економічна сутність та класифікація. Козаченко А.Ю. Сун У статті висвітлено погляди науковців щодо економічного змісту поняття «доходи». Досліджено підходи 4
30661 Розвиток сільських територій України в системі євроінтеграційних процесів Томашук І.В., Балдинюк В.М., Томашук І.О. Сун У статті означено, що сучасний глобальний економічний простір сприяє інтеграції між країнами як в ек 23
30660 Стратегія розвитку підприємства: інновації та внутрішня гнучкість Томашук І.В. Тд В умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний тип розвитку, адаптація підприємств до н 7
30659 Assessment of the level of competitiveness of agricultural enterprises on the basis of neural network modeling Chikov I. Сун The article investigates the topical issue of quantitative assessment of the competitiveness of agri 45
30658 The new basic realizations of operations “equivalence” of neuro-fuzzy and bioinspired neuro-logics to create hardware accelerators of advanced equivalental models of neural structures and machine vision systems Krasilenko V., Yurchuk N., Lazarev А. Сун The perspective of neural networks equivalental models (EM) base on vector-matrix procedure with bas 42
30657 Simulation of cells for signals intensity transformation in mixed image processors and activation functions of neurons in neural networks Krasilenko V., Lazarev A., Nikitovich D. Сун Abstract - The paper considers results of design, simulation of continuously logical pixel cells (CL 43
30656 Theoretical and Methodological Bases of Future Agrarians’ Vocational Personality Self-Development Dzhedzhula O.M., Levchuk O.V., Kravets R.A. Мвв Only countries, in which intellectual professions have become prevalent and investment in human deve 85
30653 Розвиток біоенергетики в Україні – енергетична та економічна безпека в умовах сталого розвитку Лутковська С.М., Зеленчук Н.В. Сун У статті висвітлено ключові питання розвитку біоенергетики в Україні в контексті процесів євроінтерг 12
30651 Efficiency of using individual biogas digesters for processing biowaste of rural households in Ukraine Pryshliak N., Shynkovych A., Tokarchuk D., Korpaniuk T. СScof Biogas production is a promising area for the development of alternative energy sources in Ukraine a 20
30650 Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy Ostrovska H., Tsikh H., Strutynska I., Kinash I., Pietukhova O., Golovnya O., Shehynska N. СSc Розглянуто питання формування цифрового внутрішнього та зовнішнього електронного середовища, яке доз 4
30649 Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу гостинності у країнах Євросоюзу Джеджула О.М. Дк Розглянуто становлення бізнесу гостинності у країнах Євросоюзу 7
30648 Improvement of the method for producing comfitures from fruit raw materials Bondar M., Zagorulko А., Cherevko О., Zahorulko А., Yancheva М., Dudnyk S. Сун The object of research is the method of production of comfiture from fruit and vegetable raw materia 15
30646 Introduction of information technology in the marketing activities of agricultural enterprises: prerequisites and development prospects Киш Л.М. Суз Анотація. В умовах світової економічної кризи, спричиненої карантинними обмеженнями через поширення 11
30644 Моделювання технологічних процесів наповнення геометричних структур робочих органів бункерного типу сільськогосподарських машин матеріалами сферичної форми Дубчак В. М., Пришляк В. М. Сун У результаті проведення досліджень з моделювання технологічних процесів наповнення робочих органів г 16
30642 Improving the unit for Melting Cheese Masses Bondar M., Skoromna O., Ponomarenko N., Tesliuk H., Honcharova I., Nedosiekova N., Shaferivskyi B., Zakharchenko СSc This paper reports the improved model of the unit for melting cheese masses. The device differs in t 16
30641 Determination of the heat transfer coefficient of a rotary film evaporator with a heating film-forming element Zahorulko A., Zagorulko A., Cherevko O., Dromenko O., Solomon A., Yakobchuk R., Bondarenko O., Nozdrina N. СSc A model of a rotary film evaporator with a film-forming element with a reflective heated surface has 19
30639 Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу Лепетан І.М. Сун У статті розкрито роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу. Досліджено 9
30638 Левчук О.В. Вища та прикладна математика. Частина І: Навчальний посібник / О.В. Левчук, В.Г. Дзісь, О.М. Дячинська – Вінниця: ВНАУ, 2021. – 439 c. О.В. Левчук, В.Г. Дзісь, О.М. Дячинська Нп Зміст посібника спрямований на формування у студентів фундаментальних знань в галузі прикладної мат 39
30635 Ecological suitability peas (Pisum sativum) varieties to climate change in Ukraine Mazur V., Tkachuk O., Pantsyreva H., Kupchuk I., Mordvaniuk M., Chynchyk O. СSc The varieties of peas can realize about 50% of their productive potential. One of the main reasons f 30
30633 Науковий твір "Міжнародно-правові гарантії на свободу творчості" Опольська Н.М. Ас Міжнародно-правові гарантії на свободу творчості. 13
30631 Науковий твір "Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні" Опольська Н.М. Ас У статті представлено результат визначення ефективності нормативного правового регулювання права на 12
30630 Обгрунтування створення національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Щерблюк А.Л., Клочанюк В.В. Сун На основі комплексного екологічного моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологіч 3
30629 Використання ультразвуку у виробництві ферментованих кисломолочних продуктів Яремчук О.С., Новгородська Н.В. Сун Ферментовані молочні продукти є одним з найважливіших джерел незамінних амінокислот, вітамінів, мікр 15
30624 Фізика. Збірник задач. Частина 1. Навчальний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агроінже Дзісь В.Г., Левчук О.В., Дячинська О.М Нп Викладено розділи: механіка, коливання, молекулярна фізика та термодинаміка. Міститься добірка прикл 516
30623 Вплив норм посадки бульб та систем удобрення на продуктивність ранньостиглого сорту картоплі серпанок в умовах лісостепу Правобережного Поліщук М.І. Сун Морфологічні показники сорту Серпанок змінюються як від застосовуваних норм внесення добрив так і ві 7
30621 Симбіотична діяльність рослин нуту залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О. Сун Мета. Встановлення впливу інокуляції насіння бактеріальними препаратами та позакореневих підживлень 14
30620 Дослідження формування площі асиміляційної поверхні у кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Соломон А.М. Сун Найбільшу площу листкової поверхні гібридів Харківський 195 МВ, DКС 2960 та DКС 2971, відповідно – 3 15
30619 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 Вітер Н.Г. Тітаренко О.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Сучасні проблеми 34
30618 Effectiveness of the use of probiotics in the diet of broiler chickens Poberezhets J., Kupchuk I. Суз The aim of the experiment was to research the productivity and slaughter qualities broiler chicken u 13
30617 Theoretical research into operation of rotary potato harvester Olt J., Bulgakov V., Bonchik V., Ruzhylo Z., Volskiy V., Melnik V., Ihnatiev Y., Kaletnik H. СSc The topic of the paper is the determination and justification of the rational design and kinematic 9
30616 Substantiation of the Energy Efficient Schedules of Drying Grain Seeds Paziuk V.,Vyshnevskiy V.,Tokarchuk O., Kupchuk I. СSc It is important to study the patterns of drying grain seeds in order to improve the energy efficienc 28
30615 Justification of the mechatronic system for pigsty microclimate maintenance Yaropud V., Hunko I., Aliiev E., Kupchuk I. СSc The main parameters of the microclimate of pig farms are regulated by the norms of technological des 23
30614 The role of credit resources in financial support of agricultural manufacturers in modern economic conditions Hryshchuk N. Сун Актуалізовано значення кредитних продуктів для фінансування розвитку сільського господарства в Украї 7
30613 Орендні відносини після відкриття ринку землі Томляк Т.С., Єдинач В.В. Сун Після відкриття в Україні ринку землі 1 липня 2021 року питання правильності укладення та порядок ро 12
30611 Формування системи інституційного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Свиноус Н.І., Гаврик О.Ю., Свиноус І.В., Ємчик Т.В., Сало І.А. Сун Стаття присвячена проблемі формування системи інституційного забезпечення інвестиційної діяльності с 9
30610 Процедурні аспекти створення, проведення і розбір рольової гри. Бєлкін І.В. Тд Зміст тези розкриває основні етапи розробки стандартної ділової гри в освітньому процесі. 11
30609 Трендові інструменти фінансування сільськогосподарських підприємств за сучасних економічних умов Грищук Н.В. Сун У статті розглянуто погляди науковців щодо проблем фінансового забезпечення аграрного сектору еко- н 8
30608 Конституційні гарантії інформаційної безпеки людини і громадянина Правдюк А.Л. Сун У статті розглянуто актуальні проблеми реалізації конституційних гарантій інформаційної безпеки люди 11
30607 Математичне моделювання ґрунтообробного агрегату в системі «Ґрунт-агрегат-енергетичний засіб» для Strip-till технології обробітку ґрунту Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Сун Агропромисловий комплекс України є галуззю народного господарства, покликаною забезпечити виробництв 10
30606 Підвищення ефективності ультразвукової технологічної дії при обробці харчової сировини Берник І.М. Сун Досліджено можливості підвищення ефективності процесів ультразвукової технологічної дії при обробці 14
30605 Influence of technological methods of growing on the leaf surface of corn Shevchenko N., Yakovets L. Сун The article presents the studies results of the foliar fertilization influence with microfertilizers 13
30604 Фізико-математична модель вентиляційної системи нагнітання чистого повітря у тваринницьких приміщеннях Калетнік Г.М., Яропуд В.М. Сун Мікроклімат тваринницьких приміщень визначається цілим комплексом чинників, зокрема фізичними параме 12
30603 Застосування національними судами принципу забеззпечення найкращих інтересів дитини у цивільному судочинстві. Томляк Т.С. Сун Принцип забезпечення найкращих інтересів дитини та виділено основні підходи, які застосовуються наці 9
30602 Генезис принципу забезпечення найкращих інтересів дитини в міжнародному праві Томляк Т.С. Сун Статтю присвячено генезису принципу забезпечення найкращих інтересів дитини як основній правовій кат 10
30601 Відновлення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин нанесенням зносостійких покрить Паладійчук Ю.Б., Мельник Ю.А. Сун Інтенсивне ущільнення ґрунту, що спричинене застосуванням сучасних потужних тракторів із великою ваг 10
30600 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розгортання секцій широкозахватної машини сільськогосподарського призначення Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. Сун У публікації розглядаються питання математичного моделювання динамічних процесів, що протікають в 53
30599 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшника в умовах лісостепу правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. Сун У даній статті наведено результати досліджень із індивідуальним та сумісним використанням біологічни 26
30597 Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Україні в розрізі прецедентної практики європейського суду із прав людини Калетнік Г.М., Опольська Н.М. Сун У статті проведено аналіз відповідності обмежень щодо запровадження обігу земель сільськогосподарськ 16
30596 Evaluation of liquid waste fermentation products of animal enterprises under anaerobic conditions Yaremchuk O.S. Суз On the basis of sanitary and hygienic indicators of liquid manure processing products by mechanical 8
30595 Behavioral reactions of bodies under attached detention in a modular-group cage Varpikhovskyi R.L. Суз It is recommended an improved loose-box method of keeping repair heifers and heifers using the devel 7
30591 The nexus between human resources practices, intrapreneurship and organizational innovation Peyravi B., Jakubavicius A., Bickauskas R., Mazur K., Piven A. СWeof In today’s world, the impact of strategic human resources management on innovation activities plays 10
30590 Efficacy of herbicides application in growing sorghum in the forest steppe of Ukraine. Kolisnyk O.M., Mazur K.V. Сун In recent years, due to the increasing aridity of the climate in the forest-steppe zone of Ukraine, 16
30589 Безпекоорієнтований механізм розвитку blockchain технологій в умовах цифрової економіки Тарасова О.С. Тд Саме блокчейн-технології потенційно можуть дати змогу безпечно передавати й зберігати різну інформац 8
30588 Безпекоорієнтований механізм розвитку blockchain технологій в цифровій економіці Тарасова О.С. Дк Саме блокчейн-технології потенційно можуть дати змогу безпечно передавати й зберігати різну інформац 11
30587 Конституційні засади права на інформацію: актуальні проблеми. Правдюк А.Л. Сун Стаття присвячена актуальним проблемам реалізації конституційного права на інформацію на сучасному е 12
30586 Strategic Potential of Agricultural Waste as a Feedstock for Biofuels Production in Ukraine Tokarchuk D., Pryshliak N., Shynkovych A., Mazur K. СSc Ukraine`s agriculture is a leading sector of the national economy. Ukraine has a significant area (6 20
30585 Audit services market: the experience of Ukraine Mulyk Ya. Суз of the audit services market in Ukraine, identifying problems and making suggestions for ways to imp 14
30584 Екологічно безпечні технології переробки відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної безпеки Вовк В.Ю. Тд Комплексно вирішувати проблему забруднення навколишнього природного середовища викидами метану та аз 5
30583 Розвиток безвідходного виробництва в аграрному секторі як умова забезпечення екологічної та енергетичної безпеки Вовк В.Ю. Тд Особливістю загрозливої ситуації, що склалася у сфері поводження із сільськогосподарськими відходами 3
30582 Екологічно безпечні технології переробки відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної безпеки Вовк В.Ю. Дк Органічні відходи і відходи з підвищеним вмістом органічних речовин при неорганізованих скидах і сти 5
30581 Розвиток безвідходного виробництва в аграрному секторі як умова забезпечення екологічної та енергетичної безпеки Вовк В.Ю. Дк У сільськогосподарських підприємствах навіть не плануються показники, які б характеризували їх робот 4
30580 Стратегічні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємств галузі садівництва Кожухар В.В. Тд Нинішній процес продуктивного функціонування сільського господарства, зокрема галузі садівництва, ви 7
30579 Двоспрямований аналого-цифровий перетворювач (Пат. 124689) Возняк О.М., Гунько І.В., Ярошенко Л.В. Пнв Двоспрямований аналого-цифровий перетворювач належить до вимірювальної техніки і може використовуват 22
30578 Передумови формування та реалізації стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств у контексті Європейського Зеленого Курсу. Паламаренко Я.В. Дк В ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління аграрними формуваннями в Україні 8
30577 Small business and its role in the economy of Ukraine Tomashuk I. Тд The most important prerequisite for economic development is the development and improvement of entre 0
30575 Стратегія розвитку підприємства: інновації та внутрішня гнучкість Томашук І.В. Тд В умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний тип розвитку, адаптація підприємств до н 0
30574 Peculiarities of the development of international economic relations in the conditions of globalization Tomashuk І. Тд In the XXI century, global transformations cover all spheres of human life. The internationalization 0
30572 Інноваційний метод нереверсивного виготовлення нарізі у наскрізних циліндричних отворах Островський А.Й. Сун Розв`язання проблем виготовлення внутрішньої нарізі у наскрізних отворах є актуальною задачею. За рі 8
30571 Виробництво високоякісної продукції свинарства за використання БВМД у раціонах тварин Бондаренко В.В. Дк Дослідження проведені в умовах племферми дослідного господарства "Артеміда" Калинівського 6
30569 Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні Кіпоренко С.С. Дк Сучасний розвиток будь-якої країни неможливий без використання сучасних інформаційних технологій. У 4
30568 Професійна етика та особисті якості бухгалтерів: вимоги сьогодення. Бурко К.В. Дк Дослідження впливу компетентності бухгалтера на удосконалення облікового процесу. В умовах сьогоден 4
30567 Effect of probiotic supplement on nutrient digestibility and production traits on broiler chicken Poberezhets J., Chudak R., Kupchuk I., Yaropud V., Rutkevych V. СSc The aim of the research was to investigate feed nutrient digestion and slaughter indicators of broil 32
30566 Assessment of decorative value and prospects of the genus Magnolia compositional use on the territory of Vinnytsia Matusyak M.V., Pantsyrieva H.V., Prokopchuk V.M. Сун This article analyzes the main problems of use and compositional application of different types of m 5
30565 Вплив мінеральних добрив та біопрепарату на ріст та розвиток рослин сої Циганська О.І. Сун Встановлено, що системний підхід до живлення сої, а саме вирощування її на фоні оптимальних доз міне 10
30563 Оцінка густоти рослин ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування. Мазур О.В., Поліщук М.І., Тинько В.В. Сун Проведено оцінку густоти рослин залежно від удобрення та позакореневих підживлень мікродобривами. Ви 10
30562 Дослідження параметрів лінійного асинхронного електроприводу віброцентробіжного сепаратора зерна Возняк О.М., Штуць А.А., Колісник М.А. Сун Розвиток сільського господарства залежить від умов забезпечення якості та збереження вирощеної і вир 13
30561 Аналіз комплексної моделі моніторингу параметрів якості електроенергетики Возняк О.М., Штуць А.А., Наавгуст О.П. Сун Основним завданням енергетичної стратегії України до 2030 р. є приведення електроенергетичного компл 8
30559 Justification of bank financial security management strategy Vysotska I., Savina S., Mazur K., Nahirna M., Dorosh I. СWeof Inconsistency of modern conditions of commercial banks operation pose a threat to their activities a 13
30558 Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці Машевська А. Сун У статті розкрито економічну сутність та значення заробітної плати, як складової поточних виплат пра 6
30557 Ризогенез живців лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia) та особливості розвитку укорінених рослин Циганська О.І. Сун Проведено дослідження впливу ріст регулюючих препаратів для рослин на специфіку формування таких мор 7
30556 Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Коваль К.О., Белзецький Р.С., Добровольська К.В., Куша Я.Ю., Воловик Б.П. Сун Розроблено методику автоматизованого математичного моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі 7
30554 Use of digitalization means in the formation of the microclimate of animal premises Trukhanska O. Сун The study of information systems and technologies, specialized software products aimed at solving th 7
30552 Результати досліджень гідродинамічної системи промивання доїльних установок Бабин І.А. Сун Метою досліджень є розробка математичної моделі роботи гідравлічного інжектора системи промивання і 6
30551 Оптимізація удобрення соняшника за рахунок застосування біологічних преппааратів в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я.Г., Дідур І.М. Сун У статті проведено оцінку та кореслено основні аспекти та бачення оптимізації удобрення соняшнику за 18
30549 Формування урожайності редьки олійної за зростаючих доз мінеральних добрив при передпосівному їх застосуванню на сірих лісових грунтах Цицюра Я.Г. Сун У статті висвітлено результати вивчення ефективності варіантів удобрення редьки олійної на сірих ліс 6
30548 Дослідження імпульсної вібрації періодично працюючого інжектора системи промивання доїльних установок Бабин І.А. Сун У результаті аналізу техніко-технологічного забезпечення промивання доїльних установок встановлено, 5
30547 Изменчивость факториальной зависимости уровня молочной продуктивности коров от лактации Полищук Т.В., Бондаренко В.В. Суз После проведения исследований нами было установлено, что показатели молочной продуктивности з 9
30546 Требования к качеству молока как сырья для производства сыра Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Суз Требования к качеству «молока-сырья», используемого для переработки на молочные продукты разные. В з 13
30545 Вплив регуляторів росту на врожайність моркви столової в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. Сун У результаті проведених досліджень встановлено, що досліджувані регулятори росту впливали на міжфазн 8
30544 Адаптивність сортів буряку столового в умовах змін клімату Паламарчук І.І. Сун За результатами проведених досліджень виявлено вплив водоутримувальних гранул на біометричні показни 4
30543 Management of enterprises of the agro-industrial complex of the economy in the conditions of globalization transformations Furman I., Germaniuk N., Hontaruk Y., Mazur A., Pidvalna O., Krasnyak O., Kubai O., Kvaterniuk A., Lohosha R., Semchuk I., Mazur K., Kolesnyk T., Babyna O., Babyn I., Pronko L., Нarbar Z., Skichko N. Мвз At the present stage of economic development, the agro-industrial sector of Ukraine is one of the mo 80
30542 Intellectual property rights to objects created by artificial intelligence Opolska N.M., Solomon A.I. Сун The article analyzes the gaps in the legislation of Ukraine regarding the regulation of copyright in 13
30541 Діджиталізація як основний фактор розвитку готельно-ресторанного бізнесу Волонтир Л.О. Тд Розвиток бізнесу гостинності є актуальним для національної економіки,оскільки ця галузь має невикори 6
30540 Case study: Dynamics of sunflower seed movement in the vibrating tray of the infrared dryer and its influence on the drying process Bandura V., Yaroshenko L., Fialkovska L., Kondratyuk D., Palamarchuk V., Paladiichuk Y. СSc Analysis of researches on the study of the material particle movement on the vibrating surface of th 13
30538 Ріст, розвиток та врожайність буряка столового за використання водоутримувальних гранул в умовах лісостепу правобережного України Паламарчук І.І. Сун У статті розглянуто й доведено вплив водоутримувальних гранул на проходження фенологічних фаз росту 3
30537 Вплив системи основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів соняшнику Паламарчук В.Д., Підлубний В.Ф. Сун У статті висвітлено вирішення важливої наукової проблематики – підвищення врожайності гібридів соняш 8
30535 Розробка штампів з диференційним затиском для різання заготовок під точне штампування Карнаух С.Г., Алієв І.С., Матвійчук В.А., Таган Л.В. Сун Великий внесок в кінцеву собівартість машинобудівної продукції вносить ефективність заготівельного в 7
30534 Формування якісних показників виробів процесами штампування обкочуванням. Матвійчук В.А., Колісник М.А. Сун В роботі досліджено вплив штампування обкочуванням на службові характеристики виробів. На основі ана 10
30533 Математична модель автоматизації процесу діагностування двигунів внутрішнього згорання сімейства ЯМЗ-238 Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А. Сун Конструктивне вдосконалення мобільних енергетичних засобів, зокрема їх основного агрегату – двигуна 10
30532 Сучасний стан та перспективи створення розарію на базі паркової зони Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В.М., Панцирева Г.В., Матусяк М.В., Ковальчук Я.Д. Сун У статті наведено дані аналізу наукоємних літературних джерел із визначенням світового та вітчизняно 8
30531 Удосконалення роботи гідропонних установок Севостьянов І.В., Мельник О.С. Сун Гідропоніка – перспективний напрямок розвитку сучасного сільського господарства, що забезпечує багат 4
30530 Розробка варіантів технологічних схем переробки основних видів зернової сировини Севостьянов І.В., Іванчук Я.В., Підлипна М.П. Сун Процеси переробки зернової сировини є досить поширеними на харчових та переробних підприємствах Укра 3
30529 Елементи структури врожаю гібридів кукурудзи залежно від внесення біологічних препаратів в умовах Лісостепу правобережного. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Шевченко Н.В., Мазур О.В. Сун Вивчався вплив ґрунтового внесення біодобрива на основі активних штамів фосформобілізуючих та азотфі 12
30528 Medical insurance in Ukraine: problems and prospects for development Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Mulik M. Сун The article examines the current state of health insurance in Ukraine, problems and prospects for th 13
30527 Management of innovative activity in educational institutions of Ukraine Todosiichuk V., Burlaka N. Сун The article examines the management of innovation in educational institutions. Different approaches 6
30526 Технологічність та агроекологічна стійкість скоростиглих сортів сої Мазур В.А., Ткачук О.П., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Сун Проаналізовано скоростиглі сорти сої за показниками технологічності, агроекологічної стійкості та пр 22
30525 Ріст, розвиток та продуктивність гороху за обробки його посіву структурованою водою Мазур В.А., Клименко М.О., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Демчук О.А. Сун Досліджено вплив використання структурованої води на показники росту, розвитку і продуктивності горо 9
30524 Formation of students’ intercultural competence in the conditions of modern global changes Voloshyna O. Сун The article is devoted to the topical problem of formation of intercultural competence of students i 11
30523 Виробництво біогумусу каліфорнійськими черв’яками залежно від умов їх утримання Ткачук О.П., Левчук О.В., Крижанівський В.В. Сун Вивчено особливості росту і розвитку каліфорнійських черв’яків за різних температурних умов 9
30521 Інноваційні методи розділення гліцериномісткої сировини від біопалива Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. Сун Транспорт споживає близько 20% світової первинної енергії, в основному нафту. Така ситуація є неприй 9
30520 Information technologies in the agricultural sector of Ukraine Kysh L. Суз Розвиток сільської місцевості значною мірою визначається застосуванням більш досконалих форм господа 7
30519 The impact of innovation on the development of hotel and restaurant enterprises Lopatiuk R.I. Суз The article analyzes the dynamics and development of innovations in service industry. It was found t 6
30518 Методика чисельного моделювання висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В.М., Алієв Е.Б., Дацюк Д.А. Сун В статті викладена методика чисельного моделювання процесу висіву насіннєвого матеріалу дрібнонасінн 4
30517 Професійна етика та особисті якості бухгалтерів: вимоги сьогодення Бурко К.В. Тд Дослідження питань впливу компетентності бухгалтера на удосконалення облікового процесу. 4
30516 Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як чинник підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств Томашук І.В., Красносельська А.А. Сун У статті досліджується вплив виробництва альтернативних джерел енергії на підвищення ефективності ді 21
30515 Влияние генотипа и технологии выращивания на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. Суз Мясная продуктивность животных той или иной породы обусловлена морфологическими и физиологическими о 2
30514 Особливості формування обліково-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств галузі садівництва Кожухар В.В. Сун У статті розглянуто сутність стратегії розвитку підприємств галузі садівництва та визначено особливо 9
30513 Organization of payment accounting at the enterprise and directions of its improvement Mashevska A. Суз The article examines the accounting of the pay organization and its elements, indicates what leads t 4
30509 E-governance of the economy of the future: world experience and prospects of Ukraine Lebid O.V. Сун Охарактеризовано нормативно-правові акти з питань використання технологій електронного урядування в 5
30508 Правове регулювання використання систем штучного інтелекту в смарт сіті Тимошенко Є.А., Долян І.В. Сун У статті досліджено практичний та теоретичний досвід правового регулювання систем штучного інтелекту 16
30507 Application of wear-resistant coatings to increase resource of working bodies of grinding machines Paladiichuk Yu.B., Teliatnyk I.A. Суз Intensive compaction of the soil, which is caused by the use of modern powerful tractors with high w 5
30506 Дослідження ефективності роздрібної торгівлі та стратегічні напрями її удосконалення Паламаренко Я.В. Сун Ринки, на яких здійснюється торгівля, забезпечують ефективний розподіл продовольчих товарів, а їх ро 5
30505 Diagnostics of diesel engine refrigeration elements and ways of increasing technical and economic indicators Kravets S. Сун The reliability of automotive equipment is its ability to perform constructively laid down functions 4
30504 Capital investments in Ukraine: analytical evaluation and directions of increasing investment attractiveness. Mulyk T. Суз The purpose of the paper is to study the current state of capital investments in Ukraine, to identif 15
30503 Removal of technical and economic indicators of the d-240 engine when using biofuels by applying the diesel-rk software complex Burlaka S., Tokarchuk O. Сун Ukraine is one of the energy-deficient countries because it covers its needs in fuel and energy reso 6
30502 Обґрунтування методів переробки полімерних відходів в агропромисловому виробництві Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун Розвиток промисловості спричинив необмежене технологічне застосування полімерів, починаючи з поліети 28
30501 Історіософський підхід до витлумачення категорії темпоральності й специфіка її вияву в мовотворчості письменників Вінниччини ХХ ст Горобець А., Холод І. Сун Статтю присвячено аналізу історіософського підходу до витлумачення категорії темпоральності й висвіт 9
30500 Indicators of reproducibility and suitability for assessing the quality of production services Vasilevskyi O., Koval M., Kravets S. СSc A technique is proposed for estimating the probability of the possible appearance of defective produ 5
30499 Теоретичні дослідження пневмовтрат повітряного теплообмінника побічно-випарного типу тваринницьких приміщень Калетнік Г. М., Яропуд В.М. Сун Повітряні теплообмінники побічно-випарного типу на основі циклу Майсоценка мають більший коефіцієнт 10
30498 Українська історія в дослідженнях М.О. Максимовича Богатчук С.С. Сун Розглядається життєвий і творчий шлях видатного педагога, історика, етнографа, мовознавця, одного із 11
30497 Інтенсивність накопичення цезію-137 у продукції бджільництва за мінерального удобрення на радіоактивно-забруднених ґрунтах Разанов С.Ф., Коминар М.Ф. Сун За результатами проведених досліджень виявлено, що питома активність цезію-137 у меді та бджолиному 7
30495 Problems of financial monitoring and taxation of the activity of cryptocurrency exchanges in Ukraine Pravdiuk M. Суз The article considers urgent issues of financial monitoring and taxation in the field of crypto busi 18
30494 Quality of pea seeds and agroecological condition of soil when using structured water Mazur V., Tkachuk O., Pantsyreva H., Demchuk O. СSc The widespread use of water in crop production and agriculture is due to a significant increase in y 21
30493 Стратегія поводження з відходами аграрних підприємств: раціональне поводження відходами рослинництва, відходами тканин тварин, тваринним гноєм, агрохімічними відходами Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. Сун Питання ефективного поводження з відходами в Україні набуває особливої актуальності у зв’язку з домі 13
30492 Розвиток соціального обліку: перспективи та виклики Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Миськів Л.П. Сун В статті розглянуто взаємозв’язок поняття соціальної відповідальності бізнесу із поняттям сталого ро 8
30491 Особливості пускового режиму вібротранспортера з електромеханічним дебалансним приводом Ярошенко Л. В., Стаднік М. І., Видмиш А. А., Проценко Д. П. Сун Запропоновано підхід щодо визначення закономірностей споживання електроенергії двигунами вібротрансп 6
30489 THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ECONOMY ON THE ACTIVITIES OF BANKS Kiporenko S. Суз The banking system ensures the smooth functioning of the country`s economy by servicing cash and non 11
30488 Комп'ютерна програма «BaFo enterprise» («BaFo»). Чіков І.А., Юрчук Н.П. Ас Комп’ютерна програма «BaFo enterprise» – це повнофункціональна автоматизована аналітична система для 126
30487 Прогностична валідність двомодельної системи конкурсного відбору студентів економічного напрямку. Шевчук О.Ф. Сун Одним із актуальних завдань, що стоять перед закладами вищої освіти (ЗВО), є побудова та впровадженн 181
30486 Analysis of financial results of insurance company activity. Aleskerova Y., Grabovyak M. Сун he specifics of the insurance company necessitates the definition of a system of certain indicator 166
30485 Сучасні напрямки досліджень традиційних кисломолочних продуктів. Соломон А.М. Сун Сьогодні кисломолочні продукти виробляються у багатьох країнах. Їх біотехнологія залишається складн 94
30484 Перспективні напрямки кисломолочних ферментованих продуктів з синбіотичними властивостями. Бондар М. М., Соломон А. М., Новгородська Н. В. Сун У даній статті є наукове обґрунтування виробництва кисломолочної ферментованої продукції функціона 147
30483 Оцінка якості фаршевих систем з використанням рослинної сировини. Новгородська Н.В., Соломон А.М., Берник І.М. Сун Одним із перспективних напрямків розширення асортименту м’ясних виробів є використання харчових інг 183
30482 Гідроімпульсне устаткування для інтенсифікації процесів масажування і насичення інгредієнтами м’ясної сировини. Берник І.М., Коц І.В., Новгородська Н.В. Сун В умовах зростання попиту на м’ясну продукцію, проблемами забезпечення сировиною та її якості доціль 143
30481 Методологічні зрушення в репрезентації предмету соціальної філософії. Макаров З.Ю. Тд В тексті розкриваються основні парадигми розуміння соціальної філософії через визначення її предмету 190
30480 Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій. Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Берник І.М., Шульга А.В., Гришко І.А. Мвв Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності ультра 118
30479 Визначення теплофізичних характеристик об’єктів вібраційного сушіння. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Цуркан О.В. Сун Теоретичною основою реалізованого метода є рішення та аналіз рівняння теплопровідності з відповідни 128
30478 Визначення режиму функціонування відцентрово-гравітаційного сепаратора теркового пристрою. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Замрій М.А. Сун Особливістю збирання бобових трав є необхідність обробки їх вороху на теркових пристроях з подальшо 120
30477 Використання біологічно активних речовин у хлібопеченні. Овсієнко С.М., Науменко О.В. Сун Проаналізовано і узагальнено літературні дані використання біологічно активних речовин у технології 270
30476 Масометрична оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи. Казьмірук Л.В. Тд Використання масометричного коефіцієнту дозволяє провести обстеження корів української червоно-рябої 136
30475 Продовольчі системи в координатах сталого розвитку. Ковальчук С.Я., Шведюк А.А. Сун Нові виклики розвитку світового господарства зумовили трансформації у формуванні продовольчих систем 151
30473 Особливості поведінкових реакцій корів різної вгодованості. Поліщук Т.В. Тд Метою досліджень було вивчення кормової поведінки корів залежно від вгодованості. 167
30472 Теоретичні аспекти формування організаційно-інституційного забезпечення функціонування підприємництва. Доцюк С.О. Сун У статті визначено сутність підприємництва та розкрито погляди вітчизняних науковців щодо даного тер 147
30471 Фізіологія рослин.Частина 2. Робочий зошит до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Амонс С.Е. Рз Робочий зошит розроблено відповідно до завдань, що передбачені програмою з навчальної дисципліни. Д 12
30470 Гербологія. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня: першого (бакалаврськ Окрушко С.Є. Окл Міcтить перелік тем, які виносяться на розгляд лекційних занять, а також їх погодинний розподіл в се 7
30469 Агротоксикологія. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і каран Коваленко Т.М. Мв Методичні матеріали розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 9
30468 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня Томчук О.Ф. Мв Методичні вказівки містять тематичний план самостійної роботи студентів, перелік тестових завдань, 8
30467 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» п Томчук О.Ф. Мв Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної 8
30466 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Новгородська Н. В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології в 15
30465 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва т Берник І.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів спрямовані на надання методичної допо 13
30463 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виро Новгородська Н. В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології в 12
30462 Декоративне садівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Швидкий П.А. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва д 12
30461 Вступ до спеціальності і основи навчального процесу. Методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальн Паламаренко Я.В., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки мають на меті надати студентам методичні поради щодо проходження навчальної прак 8
30460 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, освітньо-пр Богатчук С. С. Мв В методичних вказівках компактно наводиться політологічний категоріальний апарат, описано критерії о 4
30459 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: рівень вищої освіти - перший (бакалаврський); галузь знань - 18 - Виробництво та технології, спеціальність: 181- Харчові технології та інженерія, Освітньо-професійна програма - Харчові Богатчук С. С. Мв Вивчення курсу “Політологія” передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного житт 1
30458 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка», Сахно А.А. Мв В методичних вказівках компактно наводиться матеріал з формування потенціалу підприємств і оцінюванн 4
30457 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Сахно А.А. Мв В методичних вказівках компактно наводиться матеріал з формування потенціалу підприємств і оцінюванн 3
30456 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-про Бабина О.М. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю 6
30455 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М. Мв Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 5
30454 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М. Мв Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 6
30453 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за г 12
30452 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М., Логоша Р.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за г 6
30451 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, ор 31
30450 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орі 115
30449 Фізіологія рослин.Частина 1.Робочий зошит до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Амонс С.Е. Рз Робочий зошит розроблений і опублікований для використання студентами факультету агрономії та лісівн 10
30448 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 201 «Агроно Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орі 62
30446 Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі в умовах євроінтеграції. Захарова Т.В. Сун У статті досліджується туристична галузь та можливості її розвитку. Розглядаються функції, умови та 121
30444 Small business and its role in the economy of Ukraine. Томашук І.В. Дк Найважливішою передумовою розвитку економіки є розвиток і вдосконалення підприємництва як особливого 88
30443 Дослідження процесу штампування обкочуванням трубних та циліндричних заготовок за рахунок комп'ютерного моделювання. Штуць А.А. Тд аналіз напружено-деформованого стану (НДС), характеру формозміни трубних заготовок та прогнозування 150
30442 Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні. Хаєцька О.П., Швець Т.І. Дк Розглянуто питання впровадження альтернативної енергетики в Україні, що полягає не лише у збільшенн 108
30441 Сучасний стан зовнішньої торгівлі України. Хаєцька О.П., Костельнюк О.В. Дк Досліджено, що зозвиток зовнішньої торгівлі забезпечує зростання валового внутрішнього продукту краї 134
30440 Продуктивність роботи безпілотного літального апарату Аgras t16. Холодюк О.В. Тд Застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в сільському господарстві має величезний потенціа 125
30439 Дослідження автоматичної вентиляційної системи забору повітря з тваринницького приміщення. Яропуд В.М. Тд Оптимальний мікроклімат сприяє збільшенню продуктивності тварин, зниження витрат кормів на отримання 102
30438 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної пр Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Лебідь О.В. Мв Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галуз 18
30437 Наскрізна програма першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка». Матвійчук В. А., Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп Наскрізна програма виробничих практик для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціаль 260
30436 Основи електропостачання. Методичні вказівки до проведення практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи електропостачання». Студентами галузі знань 14 – «Електрична інженерія» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та елек Гайдамак О. Л., Штуць А. А. Мв Методичні вказівки до проведення практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи електр 18
30435 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт, для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та ел Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Бабин І.А. Мв Методичні вказівки по вивченю та виконанню практичних робіт з дисципліни «Технології конструкційних 11
30434 Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бабин І.А., Руткевич В.С., Швець Л.В. Мв У методичних вказівках наведено комплекс практичних робіт в яких висвітлено основні положення констр 42
30433 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 14
30432 Бренд-менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами «Готел Гарбар Ж.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог держа 5
30431 Fundamentals of commodity fishery for the cultivation of silver carp in polyculture with carp in the conditions of the llc "Кovcheg" of the Кyiv. Palamarchuk V., Lyotka G., Hlavatchuk V. Сун : This scientific article describes the technology and stages of designing a fishery for growing sil 141
30430 Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода. Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Коваль К.О., Белзецький Р.С., Добровольська К.В., Куша Я.Ю., Воловик Б.П. Сун Проблематика. Інтенсифікація різних технологічних процесів у промисловості та будівництві вимагає за 117
30429 Застосування ліній току при визначенні кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичної течії металу. Сивак Р.І., Гунько І.В., Залізняк Р.О. Сун В статті розглядається можливість застосування методу функцій току для визначення компонент тензора 122
30428 Тенденції диверсифікації енергоносіїв машинних агрегатів. Гунько І.В. Сун З точки зору захисту навколишнього середовища розвиток автомобілів і їх приводів визначається в пода 84
30427 Удосконалення системи управляння якістю та безпечністю агрохарчової продукції в умовах євроінтеграційних процесів. Брояка А.А. Сун У статті досліджено сутність та значення системи управління якістю у процесі забезпечення якості та 111
30426 Дослідження параметрів ефективності процесів класифікації сухої зернової сировини при використанні різних схем її навантаження Севостьянов І.В., Мельник О.С., Підлипна М.П. Сун Процеси класифікації (сепарування, сортування, розділення, фракціонування) сухих дисперсних матеріал 115
30425 Розвиток теорії побудови систем діагностування обертових електричних машин. Граняк В. Ф. Дк Технічний розвиток промислового виробництв загалом, та автоматизованого електроприводу зокрема, при 139
30424 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Мельник С.І., Свиноус І.В., Фурман І.В., Трофімова Г.В., Стариченко Є.М. Сун Предмет залучення фінансування як для розвитку бізнесу, так і на потреби операційної оптимізації пла 188
30423 Режими роботи AGRAS T16 у кормовиробництві. Холодюк О.В. Тд Інноваційним рішенням ресурсо- та енергозбереження у технологіях вирощування кормових культур, таких 159
30422 Pedagogical Design of the Technology of Students’ Multicultural Competence at Higher Education Institutions. Kravets R., Vykhrushch V., Romanyshyna O., Koziar M., Ridkodubska H., Marionda I., Syvokhop E. СWeof Aim. The aim of the research is to justify the theoretical and methodological bases of multicultural 119
30421 Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні. Логоша Р.В. Тд В Україні по суті відсутній ринок біопалив: відсутнє суттєве виробництво, звідки пропозиція і досі з 120
30420 Підвищення ефективності виробництва свинини та поліпшення її якості за використання у раціоні біологічно активних добавок Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фабіянська О. Л. М У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з основ підвищення ефективності ви 267
30419 Розвиток інтеграційних та кооперативних відносин при інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств. Мельник С.І., Свиноус І.В., Фурман І.В., Трофімова Г.В., Зубченко В.В. Сун Інвестиції є стратегічним чинником економічної стабільності і пожвавлення реального сектора аграрної 89
30418 Перспективи кліматичних змін на планеті Земля. Панасюк Б.Я. Сун Мета статті – повідомити про результати власних досліджень та здійснити узагальнення соціальноеконом 109
30417 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Чіков І.А. Тд ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «ЦИФРОВА ЕК 152
30416 Вплив дигестату на структуру врожаю та продуктивнысть кукурудзи. Кричковський В.Ю. Сун Удобрення посівів гібрида кукурудзи Кампоні КС біоорганічним добривом «Ефлюент» у нормі 55 т/га в 229
30415 Investment activity of agricultural enterprises and methods of evaluation of its efficiency. Feniak L. Мвз The role of investments for the development of agricultural production is determined. The levels at 133
30414 Установки з гідроприводом для розділення вологих дисперсних систем. Севостьянов І.В., Краєвський С.О., Севостьянов В.І. Сун Процеси розділення вологих дисперсних систем є досить поширеними в харчовій, переробній та інших гал 89
30413 Контроль за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних з підкупом: питання законності. Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Сун Мета статті – визначення критеріїв і засобів забезпечення законності дій сторони обвинувачення під 135
30412 Проблеми звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки. Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Сун Національна правова система має тенденцію до відмови від суворих каральних заходів і застосування 213
30411 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н.В. Дк Сучасне суспільство продукує щороку досить великі обсяги відходів, котрі можна використовувати для в 157
30410 "Екологічний менеджмент у діяльності органів місцевого самоврядування" Максименко Яна Дрп Дипломна робота: виконана на 53 сторінках, містить 5 рисунків, 4 таблиці та використано 37 літерату 14
30409 Науково-методичні і практичні засади оцінювання ключових територій екомережі Східного Поділля за основними критеріями їх формування. Мудрак О.В. , Мудрак Г.В , Щерблюк А.Л. Сун У статті представлені науково-методичні і практичні засади оцінювання ключових територій 111
30408 Development of internal control and audit in Ukrainе. Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. СWeof Control plays an important role in ensuring the efficient use of funds, both public and business sec 128
30407 Peculiarities of formation of competitive strategy of the enterprises of flour-milling branch of Ukraine. Kuznetsova I., Gorbatiuk V., Mulyk T., Piskun A., Pashchenko O., Hridin O. СWeof The article deals with the peculiarities of formation of competitive strategy of the enterprises of 135
30406 Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change. Mazur V., Didur I., Tkachuk O., Pantsyreva H., Ovcharuk V. СSc A prerequisite for increasing the area of sparsely distributed leguminous crops lies in the analysis 141
30405 Сучасний стан розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері. Доцюк С.О. Сун У статті детально розкрито сутність поняття «трудовий потенціал» та ефективність його використання 123
30404 Імітаційне моделювання процесу змішування дизельного та біопалива. Гунько І.В. Сун В`язкість палива залежить від його складу вуглеводнів. Рослинна олія вважається альтернативою дизел 96
30403 Тритрубний теплоутилізатор. Яропуд В. М., Бабин І.А. Пнк Тритрубний теплоутилізатор який містить три коаксіально встановлені труби (внутрішню, середню і зов 114
30402 Адаптивний тритрубний теплоутилізатор. Гончарук І.В., Яропуд В.М, Алієв Е.Б., Купчук І.М. Пнк Адаптивний тритрубний теплоутилізатор містить коаксіально встановлені труби, трубку для відведення к 132
30401 Quality of cattle meat when feeding the mineral supplement “Stimulus +”. Фаріонік Т.В. Сун To find out the influence of the mineral supplement “Stimulus +” on the intensity of physiological p 126
30400 Застосування методу проектів при викладанні іноземної мови в непрофільному закладі вищої освіти. Волошина О., Авраменко Н. Тд Застосування методу проектів при вивченні іноземної мови в непрофільному закладі вищої освіти 139
30399 Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-Кр. Циганчук О.Б. Сун До заходів щодо збільшення виробництва вдаються задля розв’язання питання по забезпеченню населення 131
30398 Удосконалення технології кисломолочних десертів на основі сметани «Еко-Молпродукт» с.Нікрасово Вінницького району Махлай Антон Олександрович Дрп Створення продуктів функціонального харчування є одним із – перспективних напрямків вирішення цієї п 30
30397 Європейський досвід ефективного використання біовідходів. Токарчук Д.М. Дк Розглянуто біологічні відходи, які є ключовим потоком відходів з високим потенціалом для внеску в р 137
30396 Програма ХХІІ Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми землеробської механіки" (16–18 жовтня 2021 року) присвячену 121-річчю з Дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Пк 171
30395 Експериментальне дослідження мікрорельєфу поверхні ґрунту постійної технологічної колії. Булгаков В.М., Кувачов В.П., Солона О.В., Борис М.М. Сун Перспективним напрямком подальшого розвитку сільського господарства не тільки в Україні, а і у світ 106
30394 Про аналітичний розв'язок рівняння сили удару двох пружних тіл. Солона О.В., Купчук І.М., Ольшанський В.П., Сліпченко М.В. Сун Складено нелінійне диференціальне рівняння сили прямого центрального удару пружних тіл обертання, щ 122
30393 Експериментальне дослідження інтенсивності коливань сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів. Булгаков В.М., Кувачов В.П., Солона О.В., Борис М.М. Сун Плавність руху сільськогосподарських агрегатів – один із важливих експлуатаційних показників їхньої 153
30392 Сучасні кормові добавки у годівлі птиці. Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Льотка Г.І., Купчук І.М. Мвв Монографія написана на основі експериментальних даних НДР «Розробка комплексу енергоефективного і ре 529
30391 Peculiarities of the development of international economic relations in the conditions of globalization. Tomashuk І. Дк In the XXI century, global transformations cover all spheres of human life. The internationalization 110
30390 Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. СSc Severe restrictions on the operation of logistics chains for the supply of raw materials, equipment 431
30389 Визначення ефективності економічної діяльності малих сільськогосподарських підприємств методом аналізу середовища функціонування. Сахно А.А., Павлюк І.О. Сун Запропоновано використовувати метод аналізу середовища функціонування для оцінювання ефективності ді 93
30388 Сертифікат про участь у міжнародній науково-технічній конференції XXIІ АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика» Руткевич В.С. Ск Оптимізація конструктивних параметрів розподільника потоку для адаптивної системи гідроприводів 111
30387 Особливості управління соціальноекономічною ефективністю молокопереробних підприємств. Мазур К.В., Тетієвська Т.М. Сун В дослідженні проаналізована стан стратегії розвитку молокопереробних підприємств. Охарактеризовані 111
30386 Дослідження стратегічних перспектив розвитку селекції плодових культур в Україні. Мазур К.В., Легойда А.О. Сун В дослідженні проаналізована стан розвитку селекції плодових культур. Охарактеризовані процеси інв 124
30385 The impact of climate change on the investment attractiveness of agricultural enterprises. Davydenko N., Titenko Z., Buriak A., Polova O. СSc The trend of climate change has a direct impact on the economic development of any c 129
30384 Розробка технології та рецептури морозива на основі рослинної сировини в умовах ТОВ «Солодка Мрія» Кривоногих Анастасія Андріївна Дрп Мета роботи – розробка технології морозива з наповнювачем рослинного походження Об’єкт дослідження 16
30383 Розробка технології вершкового масла з наповнювачами в умовах ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці Славінська Наталія Сергіївна Дрп Науково обґрунтовано доцільність використання ефіроолійної сировини в технології виробництва вершков 12
30382 Розробка технології морозива для оздоровчого харчування в умовах ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ» Параскевич Роман Сергійович Дрп Мета роботи – розробка технології морозива для оздоровчого харчування за використання закваски та ро 6
30381 Accounting of real costs for the production of organic food: world experience and practice of Ukraine. Ishchenko Y., Podolianchuk O. СWeof The purpose of the publication is to study the current state of the organization and methods of acc 118
30380 Optimization of economic and ecological components of using agricultural lands for balanced land use and rural areas development. Sydoruk В., Sava А., Korzhenivska N., Zdyrko N., Khaietska O. СWeof The study is devoted to solving a topical problem related to the deterioration of land quality in Uk 138
30379 Влияние стимулирующей подкормки комплексными препаратами на развитие пчелиных семей. Разанова Е.П. Суз В статье освещены исследования по изучению влияния стимулирующих подкормок с комплексными добавками 166
30378 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н.В. Тд Сучасне суспільство продукує щороку досить великі обсяги відходів, котрі можна використовувати для в 145
30377 Аналіз основних показників інноваційного потенціалу в Україні. Лебідь О.В. Тд В даній роботі досліджується сутність та механізм державного регулювання та управління інноваційною 142
30376 Особливості оцінки ефективності розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії. Бабина О.М. Сун У статті запропоновано та апробовано методичний підхід до оцінки ефективності розвитку інноваційно-і 157
30375 Облік і аудит поточних зобов’язань підприємства Очакова Юлія Василівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів облі 8
30374 «Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій» Гладкіх Т.В. Дрп Магістерська робота: 64 с., 7 рис., 14 таблиць, 40 літературних джерел. Об’єкт дослідження – сукупн 7
30373 Лінгвостилістичні особливості лексико-синтаксичного повтору в романі І. Багряного «Тигролови». Холод І. Сун Статтю присвячено аналізу лексико-синтаксичного повтору як засобу формування стилістичних фігур в 129
30372 Innovation processes in the agricultural sector: the current state and specifics. Broyaka A., Kolomiets T. Мвз The most important task of agriculture is the production of competitive products, which is possible 140
30371 Functional content of reforming local authorities in the direction of increasing the efficiency of using the resource potential of rural areas. Tomashuk I. Мвз In the complex realities of the Postmodern era or the Fourth Industrial Revolution, Ukraine is pavin 117
30370 Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи кондуктивно-інерційної зернової сушарки Мовчан Дмитро Анатолійович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. Пов 5
30369 Дослідження процесу відцентрової очистки дисперсних відходів апк Сніцарук Михайло Анатолійович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. Пов 3
30368 Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології". Семчук І.А. Ск 109
30367 Програмно-апаратний комплекс «ARDUINO LEARNER KIT». Цирульник С.М. Сун Відмінність програмування вбудованих систем від класичного полягає в тому, що крім знань з теорії а 119
30366 Methodical approach to assessing the effectiveness of livestock production technologies. Polova O. Мвз Along with these reasons, it is important that in many regions of Ukraine there is no rational balan 136
30365 Вплив підготовки свиней до забою на якість м’яса Бевз Е.А. Дрп Метою досліджень було вивчення впливу підготовки свиней до забою на якісні показники м’яса. Для дос 5
30364 Дослідження стану та перспектив розвитку сільського господарства України. Гонтарук Я.В., Бондарук О.С. Сун В дослідженні проаналізована стан розвитку сільського господарства України. Підтвердженням необхідно 150
30363 Удосконалення технології твердих сирів з підвищеним рівнем молочнокислого бродіння «Еко-Молпродукт» с. Нікрасово Вінницького району Кузиков Микола Леонідович Дрп Сири – це харчові продукти, що отримують шляхом концентрації і біотрансформації основних компонентів 22
30362 Бобові багаторічні трави у кормовиробництві та агроекології. Льотка Г.І., Ткачук О.П. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал, який відображає комплексні теорети 270
30361 Prospects of festival tourism development in Ukraine. Ставська Ю.В. Мвз The organization of event tourism has its own peculiarities. This direction in tourism allows to s 181
30360 Європейський досвід ефективного використання біовідходів. Токарчук Д.М. Тд Розглянуто біологічні відходи, які є ключовим потоком відходів з високим потенціалом для внеску в р 143
30359 Дослідження сталого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу та ринку м’яса в Україні. Сахно А.А., Салькова І.Ю. Сун Обґрунтовано значення м’ясопродуктового підкомплексу у виробництві аграрної продукції, що дозволил 112
30358 Implementation of the dual form of training of higher education graduators on the basis of the all-ukrainian scientific and educational consortium. Bereziuk S. Сун Досліджено сучасний стан системи вищої освіти в Україні на прикладі закладів вищої освіти (ЗВО). Вст 89
30357 Application of modern pedagogical technologies when teaching a foreign language in the non-linguistic higher education institution. Voloshyna O.V. Мвз Rapid globalization processes, formation and development of innovation-oriented economy, Ukraine’s 159
30356 Tourism insurance market. Voloshyna O.V. Мвз The purpose of the research is to analyze the tourism insurance market, compare recent researches o 165
30355 Використання методу мозкового штурму у викладанні іноземної мови. Волошина О.В. Сун У статті відзначено, що викладання іноземної мови в навчальних закладах спрямоване на забезпечення 138
30354 Розробка кисломолочних напоїв з вмістом агрусу в умовах ТОВ «Літинський молочний завод» Підручна Олеся Володимирівна Дрп Проведені органолептичні дослідженнями показали, що йогурт з різним вмістом аґрусу відрізнявся за по 15
30353 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодо – ягідними наповнювачами «Еко-Молпродукт» с. Нікрасово Вінницького району Івінська Іванна Вікторівна Дрп Згущені молочні консерви можна віднести до продуктів десертної групи, які містять значну масову част 8
30352 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодо – ягідними наповнювачами «Еко-Молпродукт» с. Нікрасово Вінницького району Івінська Іванна Вікторівна Дрп Згущені молочні консерви можна віднести до продуктів десертної групи, які містять значну масову част 4
30351 Передумови формування та реалізації стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств у контексті європейського зеленого курсу. Паламаренко Я.В. Тд В ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління аграрними формуваннями в Україн 184
30350 Сучасний стан зовнішньої торгівлі України. Хаєцька О.П., Костельнюк О.В. Тд Досліджено, що зозвиток зовнішньої торгівлі забезпечує зростання валового внутрішнього продукту краї 157
30349 Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні. Хаєцька О.П., Швець Т.І. Тд Розглянуто питання впровадження альтернативної енергетики в Україні, що полягає не лише у збільшенн 126
30348 Оптимізація забезпечення безперервного нектароносного конвеєра у бджільництві. Новгородська Н.В., Разанова О.П., Льотка Г.І. Сун У статті наведені заходи щодо покращення кормової бази бджільництва та її раціонального використання 238
30347 Deformation of aluminum alloys in isothermal conditions. Shvets L., Trukhanska O. Сун It has been scientifically proven that aluminum, more than other materials, meets the requirements o 115
30346 Протиріччя сучасної цивілізації: сьогодення і майбутнє. Макаров З.Ю. Тд Тези містять аналіз особливостей сучасної інформаційної доби і двоїстих перспектив її цивілізаційног 356
30345 Substantiation of the constructive and mode parameters of vibratory disc crusher for the farm animals compound feeds production. Kupchuk I., Telekalo N. Мвз The research is based on the tasks of applied research on the topic: «Development of a complex of e 149
30344 Scientific aspects of technologies of growing, storage and processing of legumins. Mazur V., Pantsyreva H. Мвз The monograph presents scientific and experimental research that reveals the theoretical and practi 118
30343 Аналіз стану води річок Вінницької області. Вітер Н.Г. Сун Річка втрачає природню здатність до самоочищення та перетворюється у своєрідний відстійник з умова 211
30342 Удосконалення заходів державної підтримки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Мельник С.І., Свиноус І.В., Шевчук Г.В., Трофімова Г.В., Зубченко В.В. Сун Ключовим завданням інвестиційної політики є формування механізму залучення інвестицій в аграрний се 112
30341 Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК Легойда А. О. Дрп Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних засад і пр 13
30340 Оцінка ефективності застосування багатокомпонентних біопалив в дизельних двигунах сільськогосподарської техніки Блащук Олександр Дем’янович Дрп В роботі приводяться результати випробувань дизельних двигунів з використанням багатокомпонентних бі 2
30339 Яєчна продуктивність та гематологічні показники курок-несучок під впливом пробіотичної добавки. Побережець Ю.М., Яропуд В. М., Купчук І.М. Сун Метою експерименту було вивчення пробіотичної добавки «Ентеро-актив» на яєчну продуктивність та гема 166
30338 Інтенсивність забруднення важкими металами ґрунтів природних кормових лук в умовах Вінниччини. Тітаренко О.М. Сун Стаття присвячена дослідженням впливу техногенного навантаження на ґрунти природних кормових угідь. 256
30337 Формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці країни. Мельник С.І., Свиноус І.В., Шевчук Г.В., Трофімова Г.В., Стариченко Є.М. Сун Необхідною умовою ефективного та сталого розвитку галузей народного господарства є наявність достат 121
30336 Дослідження властивостей та обґрунтування електропривода механізму підйома крана КМ20/50 Лісовий Богдан Васильович Дрп У магістерський роботі було розглянуто та розраховано частотно-регульований електропривод механізму 5
30335 Оптимізація технологічних прийомів вирощування ячменю озимого в умовах дослідного поля ВНАУ. Шкатула Ю.М., Козаченко М.І. Сун Поширення площ посіву озимого ячменю пов`язане з його великим народногосподарським значенням, оскі 145
30334 Розробка технології виробництва бринзи з різних видів молока в умовах ТОВ "Літинський молочний завод" Самойленко Микита Ростиславович Дрп Використання при виробництві розсільних сирів комбінованої сировини, зокрема коров’ячого і козиного 10
30333 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств Панасюк О.О. Дрп Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних принципів 10
30332 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю в умовах СФГ «Промінь» с. Уладівка Літинського району Пендюр Ярослав Дрп Проведено порівняльну оцінку сортів сої за урожайністю, виділено кращі сорти для вирощування 3
30331 «Вплив різних режимів передзабійної витримки свиней на якість м’яса в умовах ТОВ «Поділля-м’ясо». Пращур Роман Геннадійович Дрп Вивчити вплив передзабійної підготовки свиней, а саме стресу на якісні показники свинини 3
30330 Обгрунтування конструктивних параметрів комбінованого грунтообробного агрегату Тарасюк Денис Миколайович Дрп Проблема основного і передпосівного обробітку ґрунту особливо актуальна для фермерських і селянських 7
30329 Підвищення ефективності експлуатації комбінованих посівних агрегатів Романюк Олег Ігорович Дрп робота присвячена підвищенню ефективності експлуатації комбінованих посівних агрегатів шляхом удоско 6
30328 Обґрунтування кінематичних параметрів робочих органів дискаторів для загортання рослинних решток Усатюк Владислав Ярославович Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу обробітку ґрунту із врахуванням ресурсозберіг 5
30327 Мінливість показників молочної продуктивності корів за умов інтенсивної технології утримання у ФГ «Щербич» Літинського району Оникійчук Владислав Сергійович Дрп Метою роботи є визначення мінливості показників молочної продуктивності корів за умов інтенсивної те 4
30326 «Особливості поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології утримання у ФГ «Щербич» Літинського району». Гончарук Анастасія Вікторівна Дрп Метою роботи є вивчення особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології утрима 5
30325 Обґрунтування параметрів машини для різання овочевої сировини Шелест Станіслав Юрійович Дрп Роботу присвячено підвищенню продуктивноті та зниженню енерговитрат при технологічному процесі різан 2
30324 Удосконалення технології виробництва сиру з низькою температурою другого нагрівання ТОВ «Гайсинський молокозавод» Косенко Вікторія Юріївна Дрп Значний розвиток молочної промисловості потребує нових вдосконалень та інноваційних технологій, які 13
30323 Research of the rheological parameters of feed grain in the process of the combined impact-cutting grinding. Kupchuk I., Poberezhets Yu., Kravets R. Сун Taking into consideration current realities and various factors, which create difficulties for the e 111
30322 Small business and its role in the economy of Ukraine. Tomashuk I. Тд The most important prerequisite for economic development is the development and improvement of entre 116
30321 Ефективність використання дигестату із біогазових установок як біодобрива. Вовк В.Ю. Тд Наслідком зменшення частки органічних речовин у ґрунтах є їх виснаження та зниження урожайності куль 130
30320 Дослідження іновацій в кормовиробництві – горошок паннонський (vicia pannonica сrantz). Гетман Н.Я. Сун Наведено показники продуктивності сумішки горошку паннонського з тритикале озимим, як інноваційног 128
30319 Висівний апарат селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур. Дацюк Д.А., Яропуд В.М., Алієв Е.Б. Пнк Висівний апарат селекційної сівалки дрібно насіннєвих культур містить раму, контейнер, касети із ко 118
30318 Концептуальні положення стратегії поводження з відходами аграрних підприємств на макро- і мікрорівні. Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Сун З переходом до засад ринкової економіки для України питання використання біопалива набувають особлив 126
30317 Правове регулювання гендерної рівності у міжнародних нормативних актах . Піковська Т.В. Сун Стаття присвячена правовому регулюванню гендерної рівності у провідних країнах світу. Проаналізован 174
30316 Онтологічні підстави соціогуманітарної парадигми сучасного наукового розвитку. Макаров З.Ю. Тд В роботі представлений аналіз передумов соціогуманітарної парадигми постнескласичної науки, пов’язан 381
30315 Development of rural areas in ukraine through the prism of experience of developed countries: ecological and social aspects. Palapa N., Toniuk N., Nagorniuk O., Hutsol H. Сун The peculiarities of rural development of developed countries are studied and it is established that 139
30314 Еколого-фітоценотична оцінка природних кормових угідь в умовах техногенного навантаження Лісостепу Правобережного Тітаренко О.М. Мвв У монографії викладено експериментальний та теоретичний матеріал з характеристики еколого-фітоценот 130
30313 Economic security of Ukraine in modern conditions. Khaietska O. Мвз The economic security of the country is one of the key issues of national economic security. Nationa 142
30312 Artificial intelligence as A Key element of digital education. Kronivets T., Tymoshenko Y., Diachenko O., Shabelnyk T., Ivanchenko N., Iasechko S. СWeof The article proposes a typology of the goals of using AI systems, corresponding to three key aspects 188
30311 Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Martseniuk O., Ruda O. Мвз The deepening of European integration processes in Ukraine against the background of economic refo 118
30310 Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні. Логоша Р. В., Мазур К. В., Кричковський В. Ю. Мвв В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів та науково-п 1749
30309 Розвиток професійних компетенцій персоналу підприємства Комаха К.В. Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів розвитку професійн 12
30308 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-про Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня в 57
30307 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіт 8
30306 Рекомендації щодо оцінки та діагностування дизельного двигуна при використанні біопалива. Бурлака С.А., Яропуд В.М., Здирко Н.Г. Сун В статті наведено рекомендації щодо оцінки та визначення впливу біопалива на двигун так як його ви 163
30305 Вдосконалення технології вирощування ремонтних телиць в умовах прат «зернопродукт мхп» Омельчук Г.В. Дрп провести удосконалення умов вирощування та утримання ремонтних теличок 5
30304 Удосконалення процесів сервісного обслуговування в діяльності готельно-ресторанного підприємства Севастьянов Андрій Сергійович Дрп Мета роботи – дослідження особливостей процесів сервісного обслуговування в діяльності готельно- рес 18
30303 Digestibility of nutrients and broiler chicken productivity under the action of probiotic entero-active. Poberezhets J., Kupchuk I., Yaropud V., Burlaka S. Сун The probiotic "Entero-active", due to the formation of lactic and acetic acids, creates an 113
30302 ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РУХУ ҐРУНТООБРОБНОЇ МАШИНИ Тарасенко Олександр Сергійович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу обробітку ґрунту із врахуванням 2
30301 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи культиватора Бедрій Андрій Костянтинович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу поверхневого передпосівного обро 2
30300 Diagnosis of fuel equipment of diesel engine by removing vybro indicators of fuel supply. Burlaka S., Kravets S. Сун Modern cars are increasingly equipped with control and diagnostic equipment. These methods are use 90
30299 Зміна еколого-агрохімічних показників грунту залежно від його ступеня змитості. Вергеліс В.І. Сун На слабозмитих чорноземах опідзолених важко суглинкових вміст гумусу зменшується на 12,9 %, порівнян 129
30298 Адаптивність та селекційна цінність сортів сої за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Білявська Л.Г., Білявський В.Г., Мазур О.В., Мазур О.В. Сун Виділено сорти, що поєднують високий генотиповий потенціал і стабільний прояв урожайності і є кращим 129
30297 Method and means for measuring the temperature of the pole windings of the electric machine rotor. Hraniak V. F. Сун The temperature of the pole windings is one of the main informative parameters, the deviation of whi 152
30296 Використання дискретного вейвлет аналізу вібро-акустичного сигналу для виявлення дебалансу ротора обертових електричних машин. Граняк В.Ф.,Кацив С.Ш., Кухарчук В.В. Сун У роботі запропоновано спосіб виявлення дебалансу ротора за допомогою дискретного вей-влет перетворе 139
30295 Імітаційне моделювання та дослідження роботи гідропривода відокремлювача стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Яропуд В.М., Купчук І.М., Остапчук О.О. Сун Розглянуто питання прискореного створення ефективного та енергоощадного гідравлічного привода відок 146
30294 Вивчення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі. Мазур О.В., Мазур О.В., Миронова Г.В. Сун Одним із основних чинників підвищення врожайності бульб картоплі є інтенсифікація її виробництва, як 146
30293