The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28144
Title: Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: екологічний туризм, садиба, готель, сільський туризм, зелений туризм, інфраструктура, розвиток
Date of publication: 2021-04-08 08:02:35
Last changes: 2021-04-08 08:02:35
Year of publication: 2021
Summary: У статті визначено сутність та значення екологічного туризму для розвитку Закарпатського регіону. Вивчено світовий досвід екологічного туризму в європейських країнах, визначено найприбутковіші з них у цьому напрямі. Визначено кількість садиб у Закарпатті. Проаналізовано динаміку туристичних потоків протягом останніх десяти років та з’ясовано, що обсяг відвідувачів за цей період має тенденцію до скорочення. Узагальнення тенденцій розвитку, проведення детального аналізу всіх туристичних можливостей регіону дали змогу відокремити ключові внутрішні переваги та слабкі сторони, а також зовнішні чинники середовища, які впливають на розвиток екологічного туризму Закарпатської області (SWOTаналіз розвитку туристично-рекреаційного
комплексу). Запропоновано, спираючись на економічні, географічні, соціальні, культурні та інші особливості регіону, використовувати зовнішні резерви для підсилення власних переваг.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/28144.pdf
Publication type: Статті
Publication: Причорноморські наукові студії. 2021. Вип. 61. С. 79-87.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28144.pdf Size : 1204473 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska