The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30580
Title: Стратегічні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємств галузі садівництва
Authors: Кожухар В.В.
Keywords: галузь садівництва, стратегія, тактика, маркетингова діяльність
Date of publication: 2022-01-28 00:49:12
Last changes: 2022-01-28 00:49:12
Year of publication: 2021
Summary: Нинішній процес продуктивного функціонування сільського господарства, зокрема галузі садівництва, визначається не лише обсягами виробництва продукції, але більшою мірою, її реалізацією на продовольчому ринку та ступенем задоволення потреб споживачів. Головної уваги набувають питання активізації розвитку підприємств галузі садівництва в результаті формування відповідної маркетингової стратегії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30580.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економічні стратегії в аспекті управлінського розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Одеса, 22 січня 2022 р. Одеса: ЦЕДР. С. 81-84.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30580.pdf Size : 281380 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska