The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27924
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 1
Authors: Мазур О.В., Пінчук Н.В.
Keywords: рослинництво, землеробство, грунти, гербіциди, технологія вирощування продукції рослинництва
Date of publication: 2021-02-22 16:06:55
Last changes: 2021-02-22 16:06:55
Year of publication: 2021
Summary: Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практичних занять. Приводиться короткий зміст практичних робіт із завданнями для самостійної підготовки та самоконтролю. Розраховано на студентів факультету Інженерно технологічного , спеціальності141 «Електротехніка електроенергетика та електромеханіка»» денної та заочної форми навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27924.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27924.pdf Size : 766422 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska